Nijmegen, Beuningen en provincie Gelderland gaan dialoog aan over scherper vergunnen

Gepubliceerd 23 april 2024

Als je bij het verlenen van vergunningen meer maatregelen wil nemen voor gezonde lucht, kom je dilemma’s tegen. Gemeenten Nijmegen en Beuningen en provincie Gelderland gaan hierover in gesprek met bewoners, bedrijven en een milieuorganisatie. Ze kregen hiervoor in 2022 subsidie toegekend uit de specifieke uitkering (SpUk) van het SLA.

Weurtsche Straatje Weurt Drone 21062020 (14)
Industriegebied tussen Weurt en Nijmegen

Ingeklemd tussen de stad Nijmegen en het dorp Weurt (gemeente Beuningen) ligt een binnenstedelijk industriegebied. Het werd 3 jaar geleden bekend door asfaltproducent APN die hier de toegestane uitstoot van giftige Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK) overschreed. In het najaar van 2023 besloot de gemeenteraad van Nijmegen om APN uit te kopen, waardoor de fabriek sinds eind 2023 gesloten is. De beroering over deze fabriek is een van de redenen dat de gemeenten Nijmegen en Beuningen en de provincie Gelderland omwonenden en bedrijven meer willen betrekken bij het vergunningenstelsel.

Kennis benutten

'Woningen in Nijmegen-West en Weurt liggen in een gebied waar verschillende bronnen van luchtvervuiling samen komen: industrie, verkeer, scheepvaart en houtstook. Door deze stapeling is het te begrijpen dat omwonenden zich zorgen maken over hun gezondheid. Bij wijkraden staat luchtkwaliteit al langer op de agenda, maar mede door de overschrijding door de asfaltcentrale is gezonde lucht voor een veel bredere groep bewoners een thema geworden. Door de jaren heen hebben ze zich verdiept in de materie en er zit veel kennis in de wijk. Die kennis kunnen en willen we benutten. Het is bovendien goed om in gesprek te zijn, om op de hoogte te blijven van wat er leeft onder bewoners. Want het is een onderwerp dat de gemoederen hoog kan doen oplopen' , zegt Ylva Luijten, beleidsmedewerker Milieu en Duurzaamheid bij gemeente Beuningen.

Elke partij tevreden

Samen met bedrijven, bewoners en milieuorganisatie Leefmilieu gaan gemeente Beuningen en Nijmegen en provincie Gelderland bespreken hoe in de vergunningen voor bedrijven op het industrieterrein in Nijmegen-West meer rekening kan worden gehouden met gezonde lucht. Ylva: 'Het idee achter de dialoog is dat we inzicht willen geven in de dilemma’s en mogelijkheden van maatregelen voor gezondere lucht.'

De gemeentes streven ernaar de best beschikbare technieken, met de laagste uitstoot, in de vergunningen op te nemen. Aan de ene kant staan de bewoners, die geen aanslag op hun gezondheid meer tolereren. Aan de andere kant bedrijven, voor wie de best beschikbare technieken haalbaar moeten zijn. 'We hopen een methode te ontwikkelen waarmee het vergunningsproces niet meer als iets van tegengestelde kanten wordt ervaren, maar dat er onderling meer begrip ontstaat bij alle partijen', zegt Ylva Luijten.

In april gestart

Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) heeft dit jaar mede dankzij het SpUk-geld uren gereserveerd om de projectleiding op zich te nemen. Er is een klankbordgroep geformeerd waarin de verschillende partijen zijn vertegenwoordigd. De eerste bijeenkomst is eind april gepland. Uit deze aanpak moet een methode van vergunnen rollen waar iedereen achter kan staan. Als blijkt dat dit een methode is die 'werkt', is de bedoeling dat in 2025 vergunningen worden verleend volgens de nieuwe systematiek.

Actualiteitstoets

Beuningen kreeg in 2023 opnieuw SpUk-subsidie. Dit keer voor een toets of de milieuvergunningen waarvoor de gemeente bevoegd gezag is nog actueel zijn. 'Dat wil zeggen: of ze aan alle nieuwe milieuregelgeving voldoen. Alle vergunningen ouder dan 7 jaar krijgen een uitgebreide toets, de jongere een lichtere toets', zegt Ylva. 'Dit hoort bij het reguliere werk van ODRN. Maar in dit geval kijkt de omgevingsdienst ook specifiek of de vergunningen voldoen aan SLA-beleid. Of er bijvoorbeeld ruimte is om scherper te vergunnen.'

Het gaat om zo'n 25 bedrijven met een milieuvergunning die is uitgegeven door de gemeente. De omgevingsdienst rondt de toetsen in oktober van dit jaar af. 'Dan is duidelijk of er vergunningen zijn die niet meer voldoen en of er mogelijkheden zijn om nieuwe eisen door te voeren voor gezondere lucht. Dit geeft een mooie mogelijkheid om de bevindingen uit het andere SpUk-project in de praktijk te kunnen toepassen.'