NOx emissie-eis bij overstappen naar waterstof in een bestaande grote stookinstallatie

Gepubliceerd 23 november 2023

In het kader van de maatwerkafspraken is nagegaan welke emissie-eis voor NOx gaat gelden als een bestaande grote stookinstallatie overschakelt naar waterstof als brandstof.

Het blijkt dat een bestaande grote stookinstallatie dan moet gaan voldoen aan dezelfde emissiegrenswaarden als gelden voor een nieuwe grote stookinstallatie. Twee voorbeelden: in het geval van een bestaand procesfornuis gaat dan een NOx eis van 80 mg/Nm3 gelden. Maatwerk daarop is niet mogelijk. In het geval van een gasturbine wordt de NOx eis 35 mg/Nm3.

Download hier een toelichting van de landsadvocaat (pdf, 491 kB).