Benelux-kopgroep luchtkwaliteit en conferentie voor gezamenlijk luchtbeleid

Gepubliceerd 14 februari 2022

Op 23 maart 2022 staat de Benelux Conferentie Air / Health gepland. Een combinatie van een online en offline evenement. Op de agenda staat onder meer de formulering Benelux-standpunt voor nieuwe Europese regelgeving luchtkwaliteit. Ook wisselen Nederland, België en Luxemburg ideeën uit over nauwere samenwerking voor luchtkwaliteit.

De conferentie is een van de manieren waarop de Benelux-lidstaten luchtverontreiniging samen en met meer elan aanpakken. Hiervoor tekenden ze in oktober 2021 een politieke verklaring. Aanmelden voor de conferentie is nu mogelijk.  Bekijk het programma met daarin een aanmeldlink.

Politieke verklaring Benelux

De Benelux-lidstaten willen als Benelux luchtverontreiniging samen aanpakken. Het doel is om ook langs deze weg meer gezondheidswinst te bereiken. In oktober 2021 hebben Nederland, België en Luxemburg hiervoor een politieke verklaring ondertekend.

Schermopname ondertekenen politieke verklaring
Steven van Weyenberg, voormalig staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, ondertekent de politieke verklaring van de Benelux voor schone lucht.

Schone Lucht Akkoord basis

Het Schone Lucht Akkoord vormt de basis voor de Benelux-samenwerking. Een groot deel van de luchtvervuiling in Nederland komt van over de grens. Daarom is in het Schone Lucht Akkoord een internationale paragraaf opgenomen. In de paragraaf  staat dat de rijksoverheid de ambitie voor internationale luchtbeleid actief inbrengt bij Europese besluitvorming. Waar mogelijk gebeurt dat met coalities met andere lidstaten, zoals de Benelux.

Overeenkomsten

De Benelux is bij uitstek geschikt om nauw samen te werken voor een betere luchtkwaliteit omdat de drie landen veel overeenkomsten hebben. Vergelijkbaar zijn bijvoorbeeld omvangrijke stedelijke gebieden en plattelandsgebieden, de vervoersinfrastructuur, openbaar vervoer, industriële structuur en activiteiten en de aard en omvang van de (vaak intensieve) veehouderij.

Daarnaast hebben Nederland, België en Luxemburg een hoge bevolkingsdichtheid en andere relevante overeenkomsten zoals vergelijkbare weers- en klimaatomstandigheden. Met een gerichte en onderling afgestemde aanpak kan extra gezondheids- en natuurwinst op korte, middellange en lange termijn worden behaald.

Samen optrekken in Europa

Een eerste doel uit de politieke verklaring is om als Benelux meer samen op te trekken op Europees niveau, bijvoorbeeld door gezamenlijke standpunten op te stellen. Het is een van de doelen van de Benelux Conferentie om hiervoor inbreng te verzamelen. Dit is nu al van belang, omdat de EU Richtlijn Luchtkwaliteit en de EU Richtlijn Industriële Emissies worden herzien. Hierover zijn tijdens een eerste high-level bijeenkomst in Brussel in het najaar van 2021 de eerste afspraken gemaakt.

Interne samenwerking versterken

Het tweede belangrijke doel uit de politieke verklaring is interne samenwerking versterken. De Benelux-lidstaten willen kennis en informatie over meten en modeleren uitwisselen, de bevolking informeren en de betrokkenheid van de bevolking vergroten. Ook zinnen ze samen op succesvolle beleidsmaatregelen voor bepaalde bronnen, zoals particuliere houtstook.

De deelnemers aan het Schone Lucht akkoord kunnen met deze extra informatie hun voordeel doen bij het opstellen van nationale en regionale luchtkwaliteitsplannen. Het Rijk kan de inbreng vanuit de Benelux-samenwerking benutten bij de komende herziening van de nationale uitvoeringsagenda.