Samen hebben we een groot internationaal netwerk

Gepubliceerd 12 november 2020

De themagroep Internationaal is van start. Voor alle gemeenten en provincies is dit thema relevant; fijnstof kan wel tot 1.000 km reizen. Beleidsmedewerkers, van het ministerie van IenW en de provincie Utrecht, vertellen hoe decentraal en internationaal beleid elkaar kunnen versterken.

Decentrale partijen

Decentrale partijen zijn relevant voor het internationaal beleid, omdat er op decentraal niveau kennis is van de implementatie van Europese wet- en regelgeving. Daarom zijn decentrale overheden betrokken bij internationaal beleid. Zij kunnen ervaringen in de praktijk delen met de beleidsmakers in Brussel, zodat daarmee rekening gehouden kan worden.

Lobbykalender

Provincies en gemeenten hebben hun eigen contacten, of brengen hun belangen in Brussel naar voren via het Interprovinciaal Overleg of de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. “Het internationale netwerk is groter dan het netwerk van het Rijk alleen”, zegt Marjon Plantinga, beleidsmedewerker luchtkwaliteit provincie Utrecht en voorzitter themagroep Internationaal.

De eerste stap die de themagroep Internationaal dan ook heeft gezet is een strategie bepalen voor de gezamenlijke internationale inzet. De themagroep heeft het gezamenlijk netwerk geïnventariseerd en een lobbykalender gemaakt. “Afstemmen is belangrijk, zodat onze bestuurders in elk gremium de boodschap op dezelfde manier verwoorden. Daarmee zetten we het Nederlandse beleid kracht bij”, zegt Roald Wolters, tot voor kort senior beleidsmedewerker luchtkwaliteit ministerie van IenW.

Clean Air Dialogue

De volgende stap is de strategie vertalen naar concrete lobbyacties. Een van de eerste doelen is de organisatie van een Clean Air Dialogue (zie kader). Hier gaan deelnemers aan het Schone Lucht Akkoord en andere geïnteresseerden in gesprek met elkaar en met vertegenwoordigers van de rijksoverheid en de Europese Commissie, om aan te geven wat voor hen belangrijk is op het gebied van schone lucht.

Punten die naar verwachting in elk geval ter tafel komen:

  • Dat Europa meer naar de WHO-advieswaarden beweegt.
  • Dat gezondheid in heel Europa centraal staat bij het werken aan schone    lucht.
  • Dat bronmaatregelen Europees worden aangepakt.


“Omliggende landen beïnvloeden elkaar via de lucht. De Europese Green Deal met de belangrijke zero-pollutiondoelstelling die zich ook uitstrekt tot schone lucht, is daarom van groot belang. Ook voor ons als provincie; we gaan er zeker mee aan de slag” - gedeputeerde Rob van Muilekom, provincie Utrecht

Dilemma’s

Internationaal beleid is relevant voor decentrale overheden, omdat ongeveer de helft van de luchtverontreiniging in Nederland vanuit het buitenland komt. Andersom zorgt Nederland ook voor ongezonde lucht buiten Nederland.

Ook op lokale schaal kan beleid uit een buurland van invloed zijn en zelfs tot dilemma’s leiden. Wolters: “Wat moet je bijvoorbeeld doen met winkelend publiek uit een buurland als je een gemeente bent met veel werkloosheid? Deze auto’s omwille van de gezondheid van je inwoners weren of juist verwelkomen omwille van de inkomsten voor diezelfde inwoners?”

Plantinga: “Als je als gemeente of provincie internationaal actief bent, zou ik zeker aansluiten bij de themagroep.”

Clean Air Dialogue

Ga in gesprek met de Europese Commissie. De Clean Air Dialogue is een uniek moment: jij kunt rechtstreeks in gesprek met de Europese Commissie en stakeholders over het Nederlandse en Europese luchtkwaliteitsbeleid.

Meedoen aan Clean Air Dialogue

De Clean Air Dialogue is voor iedereen die graag een bijdrage levert aan debat over schone lucht: lokale bestuurders en politici, ambtenaren en experts, vertegenwoordigers van ngo’s en de industrie.

Programma Clean Air Dialogue

In zes themasessies gaan we in gesprek over de beleidsmatige, inhoudelijke en praktische kant van het bereiken van schone lucht. Centraal staan de vragen:

  • wat is de rol van Europa?
  • wat is de rol van Nederland?
  • wat is de rol van decentrale overheden?
  • wat verwachten we eigenlijk van elkaar?

Datum Clean Air Dialogue

De Clean Air Dialogue is op 17 en 18 februari 2021.