Eerste kennisagenda is af

Gepubliceerd 9 juni 2022

De kennisagenda van het Schone Lucht Akkoord is gepubliceerd. Wat weten we over luchtkwaliteit en gezondheid, wat weten we niet en wat kunnen we doen om die hiaten te dichten? Daar staat de kennisagenda voor.

Een gedegen kennisbasis is belangrijk om lucht- en gezondheidsbeleid effectief en efficiënt uit te kunnen voeren. Maar die kennis verwerven en bijhouden is een hele kluif. Kennis over luchtkwaliteit en een goed beleid daarvoor is immers continu in ontwikkeling. In het Schone Lucht Akkoord is daarom afgesproken om een gezamenlijke kennis- en innovatieagenda op te stellen. De eerste versie is nu af.

Bekijk de Kennisagenda