Kennisagenda

In het Schone Lucht Akkoord werken we aan maatregelen die op korte termijn de lucht gezonder maken en aan activiteiten om op langere termijn extra gezondheidswinst te boeken. Voor een aantal afspraken en maatregelen is een verkenning, een uitwerking of een test nodig.

Een gedegen kennisbasis is van groot belang voor een effectieve
en efficiënte uitvoering van lucht- en gezondheidsbeleid. De kennis over luchtkwaliteit en over hoe we daar effectief beleid op kunnen voeren is continu in ontwikkeling.  Om de kennisbasis te versterken, is in het SLA afgesproken dat een gezamenlijke kennis- en innovatieagenda wordt uitgewerkt. Innovatie, kennisontwikkeling en actieve kennisdeling vormen de motor voor de permanente verbetering.


Kennisdag 4 november 2021