RIVM start in 2023 met het structureel meten van ultrafijnstof

Gepubliceerd 19 mei 2023

Het RIVM gaat in 2023 voor het eerst structureel ultrafijnstof in de lucht meten. Dat is nodig omdat er nog weinig kennis is over ultrafijnstof zelf, de concentraties daarvan en mogelijke gezondheidseffecten.

Ultrafijnstof moet met andere apparatuur gemeten worden dan fijnstof. Het RIVM onderzocht op welke manier het bestaande Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML) voor deze metingen aangepast kan worden.

In 2023 worden de eerste apparaten hiervoor geplaatst. Nederland is het eerste land in Europa dat ultrafijnstof structureel en voor lange tijd gaat meten.

Lees meer op de website van het RIVM.