Nieuwsbrief 28 kennisagenda

Nieuwsbrief Schone Lucht Akkoord

1 november 2022

Update kennisagenda

Waar staan we met de kennisagenda van het Schone Lucht Akkoord? Wat is er al mee gedaan en waar willen we naar toe? Tijd voor een update, een half jaar na de presentatie van de kennisagenda op het jaarcongres van het Schone Lucht Akkoord in mei 2022. Lennart Trouborst, senior adviseur luchtkwaliteit van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, geeft antwoord op zes vragen.

Momenten om mee te doen aan kennisagenda

Om goed schoneluchtbeleid te kunnen voeren - met een meetbare verbetering van de gezondheid als effect - hebben de deelnemers aan het SLA afgesproken een kennisagenda op te stellen. Die is er sinds mei van dit jaar. André Peeters Weem van Rijkswaterstaat vertelt over de verdere planning en op welk moment de hulp van gemeentes en provincies welkom is.

Gedeputeerden en TNO over kennisagenda

Deelnemers aan het SLA en andere betrokken partijen worden gevraagd om zelf elementen op te pakken uit de kennisagenda. Cora Smelik, gedeputeerde Flevoland, Meindert Stolk, gedeputeerde Zuid-Holland en Paula Bronsveld van TNO laten hier hun licht over schijnen.

In gesprek over luchtkwaliteit en citizen science in Eindhoven

Bijeenkomst citizen science Eindhoven

Zo'n 150 mensen deden 13 oktober in Parktheater Eindhoven mee aan 'Meten en dan? Samen doen!', georganiseerd door de partners van het Regionaal Meetnet Lucht & Geluid. Het is een voorbeeld van hoe SLA-deelnemers kennis inzichtelijk maken voor burgers en bedrijven en hoe ze draagvlak creëren voor beleid. Dat zijn onderwerpen uit de kennisagenda van het Schone Lucht Akkoord.

Praktische tips van inspecteurs voor emissiereductie industrie door toezicht en handhaving

Welke mogelijkheden zijn er om met toezicht en handhaving emissiereductie te bereiken? Royal HaskoningDHV voerde in opdracht van Themagroep Industrie van het Schone Lucht Akkoord (SLA) een voorverkenning hiervoor uit. Hieruit kwamen praktische tips die snel uit te voeren zijn.

Heumen nieuwe deelnemer SLA

De gemeente Heumen is per 28 september 2022 toegetreden bij het Schone Lucht Akkoord. Zij zijn deelnemer 103.

Bijeenkomsten