In gesprek over luchtkwaliteit en citizen science in Eindhoven

Gepubliceerd 1 november 2022

Zo'n 150 mensen deden 13 oktober in Parktheater Eindhoven mee aan 'Meten en dan? Samen doen!', georganiseerd door de partners van het Regionaal Meetnet Lucht & Geluid. Het is een voorbeeld van hoe SLA-deelnemers kennis inzichtelijk maken voor burgers en bedrijven en hoe ze draagvlak creëren voor beleid. Dat zijn onderwerpen uit de kennisagenda van het Schone Lucht Akkoord.

Een gemêleerd gezelschap

Een bomvol programma, vierenhalf uur lang, met sprekers die in gesprek gingen met de zaal, 3 workshops, 10 co-creatiesessies, over een gezonde, schone leefomgeving; dat trok publiek. Uitgenodigd waren gemeenten en partners van het Regionaal Meetnet (ambtenaren en bestuurders), ondernemers en bedrijven, studenten, bewoners. Dat leverde een gemêleerd gezelschap uit Eindhoven en omgeving op. De ongeveer 150 deelnemers gingen actief met elkaar in discussie.

Veel deelnemers waren vrijwilligers uit bijvoorbeeld buurtwerk en milieugroepen. In de omgeving, bijvoorbeeld in Eersel en Best, zijn verschillende burgerinitiatieven om zelf te luchtkwaliteit te meten.

Eindhoven
Veel vragen en discussie uit het publiek

Geïnspireerd

Vier inleiders (onder meer gedeputeerde van provincie Brabant Anne-Marie Spierings en MyWheels-oprichter Henry Mentink) hielden een inspirerend verhaal vanuit verschillende invalshoeken over het belang van lokale luchtkwaliteit voor de gezondheid en wat hun organisatie doet om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Na drie workshops, waaronder een toelichting door TNO op de opbouw van het lokale luchtmeetnet en de eerste meetresultaten, gingen de deelnemers in kleine groepjes aan de slag met gesprekken over allerlei vraagstukken en ideeën voor activiteiten om de lokale luchtkwaliteit te verbeteren. Dit liep van zorg voor gezondheid in wijken tot transitie in de agrarische sector en van ondernemerskansen tot jongeren over een gezonde regio. Veel deelnemers waren na afloop geïnspireerd, vast van plan zelf meer te doen aan zorgen voor een gezondere lucht.

HTI_5906 verkleind
Verhalen met verschillende invalshoeken

Bekijk de aftermovie en werp nog even een blik op het programma.

Kennisagenda

Hoe kun je begrijpelijk communiceren? Welke informatie, communicatiemiddelen en -kanalen kunnen (decentrale) overheden gebruiken om decentraal luchtbeleid uit te leggen aan betrokken burgers? Hoe creëer je draagvlak? Welke communicatiemiddelen sluiten aan bij de informatiebehoefte van de burger? Kan citizen science een rol spelen in de noodzakelijke veranderingen van het gedrag om de maatregelen uit het Schone Lucht Akkoord tot een succes te maken. Allemaal vragen uit de kennisagenda. 'Meten en dan? Samen doen' is een voorbeeld zoals de partners van het Regionaal Meetnet dit invulden voor de regio Zuidoost-Brabant.

Luchtmeetnet

Het Regionaal Meetnet is gebaseerd op 44 optische fijnstofsensors. Daar komen nog NO2-sensors bij. Het meetnet wordt geijkt aan het landelijk meetnet luchtkwaliteit (LML), zodat de cijfers vergelijkbaar zijn. Het eerste jaar meten heeft resultaten opgeleverd die te verwachten zijn en die aansluiten bij het LML. De resultaten zijn beschikbaar via de RIVM-pagina over samen meten. Het meetnet is een samenwerkingsverband van RIVM, gemeente Eindhoven, Provincie Noord-Brabant, GGD GZ, TNO, Universiteit Utrecht en Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB).

DSC_5980 verkleind
Bijeenkomst citizen science in Eindhoven