Praktijkkennis over luchtwassers uitwisselen

Gepubliceerd 20 september 2021

Luchtwassers zorgen bij veehouderijbedrijven voor minder uitstoot van ammoniak, fijnstof en geur. Als ze goed werken kunnen ze tot 95 procent van de ammoniakuitstoot wegvangen. Alleen, ze werken niet altijd goed. Vergunningverleners en toezichthouders kunnen een belangrijke rol spelen om de werking van luchtwassers te verbeteren. Daar hebben ze wel kennis voor nodig.

Kennis bij enkele toezichthouders

De kennis van luchtwassers is nu geconcentreerd bij enkele toezichthouders. Door voor elke regio een eerste bijeenkomst voor kennisuitwisseling te organiseren, brengt Rijkswaterstaat (InfoMil) de verspreiding van kennis op gang. Dit gebeurt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Als er behoefte is aan vervolgbijeenkomsten, is het de bedoeling dat een van de toezichthouders dit regionaal organiseert.

Ingewikkelde apparaten

Arnoud van der Meulen van Rijkswaterstaat (InfoMil) legt uit waarom de noodzaak en behoefte aan kennis zo groot is. 'Je moet op veel aspecten letten om te beoordelen of een luchtwasser goed werkt en waar het aan ligt als hij niet goed werkt. Dat maakt het ingewikkeld om toezicht te houden op deze apparaten. En toezicht is beslist nodig. Voor veehouders is een luchtwasser die het niet goed doet minder urgent dan bijvoorbeeld een kapot ventilatiesysteem; hun dieren lijden er niet onder. Ook bij boeren schiet kennis van de apparaten bovendien wel eens tekort. Daardoor zijn er veel slecht onderhouden luchtwassers.'

Uitstoot van 20 weken

De bijeenkomsten zijn ook belangrijk om provincies en omgevingsdiensten met elkaar in contact te brengen. Van der Meulen: 'Provincies weten vaak alleen dat er luchtwassers zijn vergund die een bepaalde emissiereductie kunnen bereiken. Maar omgevingsdiensten zien bij het toezicht ook of de luchtwasser aan staat en goed werkt. Als zo’n apparaat niet werkt, kan het in sommige gevallen voorkomen dat een bedrijf in een week net zoveel ammoniak uitstoot als anders in 20 weken.'

Noord-Nederland enthousiast

De eerste online bijeenkomst voor vergunningverleners en toezichthouders in Noord-Nederland was in mei en trok 18 deelnemers. Het enthousiasme was zo groot dat ze van geen ophouden wisten bij het bespreken van een aantal cases. In deze regio bleek behoefte om ieder halfjaar bij elkaar te komen om de kennis te verdiepen en met elkaar te overleggen om het toezicht en het functioneren van de apparaten te verbeteren. Een toezichthouder van RUD Drenthe organiseert de vervolgbijeenkomsten voor Noord-Nederland.

Aanmelden voor regiobijeenkomsten

Dit najaar organiseert InfoMil de eerste bijeenkomsten voor Midden-Nederland, West-Nederland en Zuid-Nederland. Deelnemers aan de regiobijeenkomsten wordt gevraagd om voor de bijeenkomst de E-learning Luchtwassers te volgen. De exacte data worden nog (in overleg met deelnemers) vastgesteld.

  • Noord-Holland, Flevoland, Utrecht – begin oktober
  • Zuid-Holland, Zeeland, Brabant – eind oktober
  • Limburg, Gelderland, Overijssel – november

Aanmelden kan bij Arnoud.vander.Meulen@rws.nl.

Ervaren toezichthouder

Leo van der Werff, een door de wol geverfde toezichthouder, vertelt tijdens de bijeenkomsten over het Project Luchtwassers in Overijssel en over het toezicht op luchtwassers door de Omgevingsdienst Twente.
Net als in het Project Luchtwassers ligt de nadruk bij het reguliere toezicht door Omgevingsdienst Twente op de beoordeling van de gegevens van de elektronische monitoring. De toezichthouder adviseert veehouders vervolgens over acties die nodig zijn om overtredingen ongedaan te maken.

Overijssel checkt 220 luchtwassers

In het Project Luchtwassers hebben provincie Overijssel en de omgevingsdiensten het functioneren van 220 luchtwassers afgelopen jaren minutieus in kaart gebracht. De operatie was mogelijk doordat gebruik is gemaakt van de Luchtwassercheck. Dat is een tool waarmee toezichthouders gegevens van de elektronische monitoring snel inzichtelijk kunnen maken. Ongeveer 2 procent deed het bij de eerste controleronde helemaal volgens het boekje en was via elektronische monitoring te volgen. De resultaten zijn besproken met de veehouders, luchtwasserfabrikanten en politieke bestuurders. De conclusie was dat veehouders aan zet zijn om de situatie te verbeteren. De provincie en omgevingsdiensten verstrekten in de folder Luchtwasserwijzer informatie aan veehouderijen over het onderhoud van luchtwassers.

Meer informatie