Amsterdam bespreekt met bedrijven ambitieuze aanpak mobiele werktuigen

Gepubliceerd 30 november 2022

Gemeente Amsterdam gaat frequent overleggen met marktpartijen uit de bouw en evenementensector. Doel is een ambitieuze aanpak voor schone mobiele werktuigen te ontwikkelen, die aansluit bij de realiteit in de sector. Daarvoor startte in november een Marktgroep, een samenwerking tussen de gemeente en ondernemers.

Bij de startbijeenkomst begin november presenteerde de gemeente de conceptroutekaart Amsterdam uitstootvrij, om het gesprek op gang te brengen.

Aandachtspunten van de marktpartijen

Uit de dialoog met de aanwezige bedrijven kwamen concrete aandachtspunten naar voren:

  • Om te bepalen of de conceptroutekaart realistisch is, moet hij aangevuld worden met een cijfermatige onderbouwing.
  • De voorgestelde ambitie voor 2025 (werktuigen met vermogensniveau onder 130 kW uitstootvrij) ervaren ondernemers als zeer ambitieus. De ambitie voor 2030 (volledig uitstootvrij, maar misschien een ontheffingsregeling/overgangsregeling voor specialistisch materieel) kwam minder ter sprake.
  • Bedrijven hebben behoefte aan een uitwerking die vermogensgroepen verder uitsplitst en die voorziet in tussenstappen voor 2025 naar 2030.
  • Bedrijven willen perspectief en voorspelbaarheid, zodat ze uitstootvrij materieel continu kunnen inzetten. Dat wil zeggen: voorkom een wildgroei aan routekaarten. Harmoniseer intern en extern zoveel mogelijk met (G4) gemeenten. En geef meer aandacht aan het programmeren en communiceren van projecten.
  • Energievoorziening is cruciaal voor de haalbaarheid van de routekaart.

Brede groep

In de Marktgroep kunnen bedrijven meedoen die nadenken of al bezig zijn met schone mobiele werktuigen. De Marktgroep is bedoeld als een afspiegeling van de sector: grote en kleinere partijen, koplopers, volgers en aanbieders van een breed spectrum oplossingen kunnen meepraten. Het gaat niet alleen over de bouwsector, maar bijvoorbeeld ook om de evenementensector waar mobiele werktuigen worden ingezet.

Via de Marktgroep overlegt de gemeente eens per zes weken met bedrijven, waarbij ze zo mogelijk een voorbeeldlocatie bezoeken. Doel is alle materieel in 2030 uitstootvrij te hebben, op een manier die haalbaar is voor de sector.