Arnhem legt een deel van de snelfietsroute 'zero emissie' aan

Gepubliceerd 24 november 2021

Midden in de stad wil de gemeente Arnhem een nieuw deel van de bestaande snelfietsroute aanleggen met emissieloze bouwmachines. Het gaat om een stuk van ongeveer een halve kilometer, vertelt Peter Swart. De bestuursadviseur noemt het een ideale gelegenheid om er een pilotproject van te maken. Het is een van de zes pilots voor schone mobiele werktuigen die binnen het Schone Lucht Akkoord in gang zijn gezet en een project waarvoor SpUk-subsidie is toegekend.

Swart gaat een paar jaar terug in de tijd, naar de vaststelling van de agenda waar hij als adviseur duurzame mobiliteit, luchtkwaliteit en geluidshinder van de gemeente over adviseert. ‘In 2019 hebben we voor deze Luchtagenda een A- en een B-lijst opgesteld met maatregelen die we wilden uitvoeren om de luchtkwaliteit aan te pakken. Op de A-lijst stonden maatregelen die we direct gingen aanpakken, met geld van de Rijksoverheid. De B-lijst bevatte elementen die we nice-to-have vonden; als daar een keer geld voor vrijgemaakt kon worden, gingen we daar ook mee aan de slag. Bouwlogistiek was er daar één van.’

Eerste project

Die tijd is nu dus gekomen. Swart: ‘Rondom de Hugo de Grootstraat gaan we met een deel van de snelfietsroute aan de slag. Die route is er al wel, maar sommige stukken zijn nog niet helemaal klaar of ze moeten verlengd of verbeterd worden. Het gaat hier om een stuk van maximaal 500 meter, waar we met verbetering aan de slag gaan. Het moet voor mensen duidelijker worden dat dit stuk ook bij de snelfietsroute hoort. Daarom gaan we aan de slag met het asfalt, met beplanting en parkeervakken. Een compleet GWW (grond-, weg- en waterbouw, red.)-project, maar wel heel overzichtelijk. Midden in de stad.’

Naast Hoge Veluwe

Er zitten veel luchtkwaliteits- en klimaataspecten in, aldus Swart. ‘We hebben te maken met CO2-uitstoot, geluidshinder, uitstoot van fijnstof en zeker ook belangrijk: stikstof. Arnhem ligt namelijk vrij dicht tegen stikstofgevoelige natuur aan: de Hoge Veluwe. Bij het uitvoeren van bouwprojecten moeten we daarmee rekening houden.’

Waterbedrijf doet mee

Alle reden dus om te kijken naar emissieloze of op zijn minst emissiearme machines. Daar ligt de focus nu op, want een milieuvriendelijk en duurzaam alternatief voor traditionele machines is niet zomaar gevonden. ‘We zijn nu in bouwteam bezig met de voorbereidingen. Samen met uitvoerder Heijmans en collega’s van de gemeente maken we berekeningen en begrotingen. We werken ook samen met bijvoorbeeld waterleidingbedrijf Vitens, dat toevallig op hetzelfde moment aan de waterleiding gaat werken. Vitens sluit zich nu bij het project aan en wil graag van dezelfde emissieloze machines gebruik maken. Zo profiteren zij mee van onze investering’, zegt Swart. Ook voor de omwonenden is dit een dubbel voordeel.

In standaardbestek

Swart verwacht bij het project een beter inzicht te krijgen in wat er komt kijken bij de zoektocht naar ‘zero emissie (ZE)’-alternatieven. ‘Bijvoorbeeld over laadmogelijkheden: hoe krijg je hier stroom. Dat is een hele puzzel, waarbij we lokale laadpalen willen gebruiken en krachtstroompunten beschikbaar willen maken. Ook gaan we batterijen inzetten. Dat gaan we in ons standaardbestek opnemen voor toekomstige projecten. We willen de kosten weten, maar ook de beschikbaarheid van machines.’

Alles meten

Heijmans heeft al verschillende machines die bijdragen aan emissieloos werken. Swart: ‘Die heeft het bouwbedrijf ook ingezet bij een ander Arnhems project, maar daar hebben we niet gemonitord wat het oplevert voor de luchtkwaliteit. Dat willen we nu wel doen. Daarom schakelen we adviesbureau Royal Haskoning in, om het verschil met traditionele machines uit te rekenen. Waarschijnlijk kunnen we niet alles emissieloos maken, maar wel het grootste deel. Anders schakelen we naar HVO (blauwe biodiesel), of desnoods Euro6 (brandstoffen die voldoen aan de meest recente Europese emissienorm). We documenteren alles, zodat we daarna kunnen profiteren van de kennis. En zodat we het ook kunnen delen met geïnteresseerden, zoals andere gemeenten in Nederland. We willen breed gegevens verzamelen, van de kosten van ZE-bouwen tot de uitkomsten op het gebied van luchtkwaliteit. Het is mooi dat dit een klein project is, dan hebben we snel resultaat. In juni 2022 hebben we een rapport waar alles in staat’, eindigt Swart vol energie.


Heijmans keet