Ondertekening convenant Schoon en Emissieloos Bouwen

Gepubliceerd 13 november 2023

Op 30 oktober tekenden 45 partijen het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB): verschillende ministeries, waterschappen, provincies, gemeenten en branche- en netwerkorganisaties. In het convenant hebben zij afspraken gemaakt om de bouw schoner, gezonder en stiller te maken. Dit is goed voor natuur, gezondheid en klimaat.

Het convenant draagt bij aan de doelen van het Schone Lucht Akkoord. De ondertekening van het convenant was tijdens de Nationale Conferentie Duurzame Mobiliteit in Utrecht.

Ondertekening SEB Convenant_30 okt 2023
Staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Vivianne Heijnen ondertekent het convenant SEB

Het convenant SEB heeft gevolgen voor duizenden ondernemingen in Nederland die meewerken aan de transitie naar een duurzamere bouwsector. Bij het convenant is een routekaart gepresenteerd, die het tempo aangeeft waarmee de bedrijven de komende jaren bij aanbestedingen van bouwprojecten wordt gevraagd om schoner materieel. De routekaart geeft de sector duidelijkheid over wat ze kan verwachten en hoe ondernemingen zich hierop kunnen voorbereiden. Voor lichter materieel zal de eis ‘zero emissie’ eerder gelden dan voor zwaarder of specialistisch materieel.

Driedubbele doelstelling

De afspraken moeten ervoor zorgen dat we de doelstellingen op het gebied van natuur (stikstof), klimaat (CO₂) en schone lucht (fijnstof en stikstof) kunnen halen. De eerste resultaten kunnen we al zien: er zijn nu al meer projecten met emissieloos en schoner bouwmaterieel. Met het convenant verbinden partijen zich aan de routekaart.

Financiële toezeggingen

  • De rijksoverheid stelt ruim 1 miljard euro voor de periode tot en met 2030 beschikbaar voor emissie-reducerende maatregelen in de bouw, voor werk-, voer- en vaartuigen.
  • Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ondersteunt ondernemers in de bouwsector met de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) bij de overstap naar duurzamer bouwmaterieel.
  • Een Specifieke Uitkering (SPUK)-regeling van in totaal 180 miljoen euro moet ervoor zorgen dat waterschappen, provincies en gemeenten die het convenant tekenen de extra kosten deels vergoed krijgen, die emissieloos aanbesteden met zich meebrengt.
  • Om dezelfde reden gaat ook een deel van de middelen naar de aanbestedende rijksdiensten.
  • Tot slot ondersteunt de rijksoverheid de ontwikkeling van kennis op het gebied van ‘slimmer werken’ (procesmaatregelen, prefab en andere aanpakken om efficiënter en schoner te bouwen).

Meer weten? Kijk op de website van Schoon en Emissieloos Bouwen.