Inleveren decentrale uitvoeringsplannen: 1 maart 2022

Gepubliceerd 19 januari 2022

Alle SLA-deelnemers moeten uiterlijk 1 maart 2022 een uitvoeringsplan inleveren. Gemeenten, provincies en Rijk schrijven in hun uitvoeringsplan op hoe zij uitvoering geven aan de afspraken, acties en maatregelen in het Schone Lucht Akkoord. SLA-deelnemers die al eerder een uitvoeringsplan hebben ingeleverd, maken een  update.

Op de samenwerkruimte in de map Decentrale uitvoeringsplannen 2022 vindt u het format en een handleiding. Op de samenwerkruimte vindt u ook de opname van de webinar op 2 december 2021 over de uitvoeringsplannen.

Voor de samenwerkruimte is een inlog nodig.

Komt u er niet uit? Stel uw vraag via de helpdesk van InfoMil of het Informatiepunt Leefomgeving.