Jongerenparticipatietool gelanceerd

Gepubliceerd 10 maart 2023

De Jongerenmilieuraad heeft een jongerenparticipatietool gelanceerd om jongeren mee te laten denken over het Nationaal MilieuProgramma. Wil je meehelpen om de tool tot een succes te maken? Deel de link naar de tool met  jongere collega’s, je kinderen of andere jongeren in de leeftijdscategorie van 12 tot en met 29 jaar.

De Jongerenmilieuraad (JMR) heeft de jongerenparticipatietool gemaakt in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Deze tool is opgezet om zo veel mogelijk jongeren mee te laten denken over het Nationaal MilieuProgramma (NMP).

mijnmening.nl

Interactieve enquête

De jongerenparticipatietool is een interactieve enquête, die op een leuke en toegankelijke manier informatie geeft over verschillende milieuvraagstukken. Jongeren worden gevraagd om hun mening te geven over deze vraagstukken.
Ook luchtkwaliteit is een onderwerp in deze enquête en dat biedt mogelijkheden om de mening van jongeren mee te nemen in het Schone Lucht Akkoord (SLA). Zo kunnen jongeren meer betrokken worden bij de opgaven waar het SLA aan werkt.

Jongeren motiveren om de tool in te vullen

De komende maand trekt de JMR door heel het land met bijvoorbeeld een treinactie, maar ook langs scholen, sportclubs en buurthuizen om gastlessen te geven en jongeren te motiveren de tool in te vullen. Wil je meehelpen om de tool tot een succes te maken? Deel de link naar de tool met jongere collega’s, je kinderen of andere jongeren in de leeftijdscategorie van 12 tot en met 29 jaar. Ken je toevallig een school of andere organisatie met interesse in de participatietool? Neem vooral contact op Maarten Fokma, bestuurslid Participatie bij de JMR via cm.fokma@jongerenmilieuraad.nl of met Peter Akkerman,  contactpersoon van de JMR bij het ministerie van IenW en lid van team Nationaal MilieuProgramma peter.akkerman@minienw.nl