Algemene producten

Op deze pagina vindt u documenten, infographics en achtergrondinformatie bij het Schone Lucht Akkoord

Communicatie over het Schone Lucht Akkoord

Uitvoering & achtergrond rapporten

Achtergrond documenten Gezondheidswinst

Eens in de 2 jaar wordt het doelbereik van het Schone Lucht Akkoord gemonitord met de gezondheidsindicator. Daarvoor zijn onderzoeken uitgevoerd om aan die informatie te komen die nodig is om de gezondheidswinst te kunnen berekenen.

Van emissies, achtergrondconcentratie en luchtkwaliteit monitoring naar blootstelling

Naar gezondheidswinst

Rapportages en memo’s over gezondheidswinst die gebruikt zijn bij het opstellen van het Schone Lucht Akkoord en de besluitvorming daaromheen.