Gezondheidsdoelen in instrumenten omgevingswet

Overheden moeten bij het ontwikkelen van gebieden zo vroeg mogelijk nadenken over het realiseren van een gezonde fysieke leefomgeving. Zij kunnen eigen gezondheidsambities vastleggen en uitwerken in verschillende instrumenten van de Omgevingswet.

Gezondheidseffecten

Luchtverontreiniging levert een belangrijke bijdrage aan ziekte en sterfte. Alleen al blootstelling aan fijnstof is verantwoordelijk voor zo’n 4% van de ziektelast in Nederland. Na roken (13%) behoort luchtverontreiniging daarmee tot één van de belangrijkste risicofactoren, in dezelfde orde van grootte als overgewicht (5%) en weinig lichamelijke activiteit (3-4%).

Negatieve gezondheidseffecten van luchtverontreiniging kunnen onder andere optreden in luchtwegen en hart en bloedvaten. Dat kan leiden tot het ontstaan of verergeren van aandoeningen aan hart- en vaatstelsel en bijvoorbeeld astma, chronische bronchitis of longkanker.

Gezondheidsklachten kunnen verergeren bij mensen die al een luchtwegaandoening of hart- en vaatziekte hebben. Ook kinderen en ouderen zijn extra kwetsbaar voor blootstelling aan luchtverontreiniging.

Meer informatie over een gezonde fysieke leefomgeving en over gezondheid in de Omgevingswet kunt u vinden op de website van het Informatiepunt Leefomgeving.