Gezondheidsdoelen in instrumenten omgevingswet

Overheden moeten bij het ontwikkelen van gebieden zo vroeg mogelijk nadenken over het realiseren van een gezonde fysieke leefomgeving. Zij kunnen eigen gezondheidsambities vastleggen en uitwerken in verschillende instrumenten van de Omgevingswet.

Gezondheidseffecten

Negatieve gezondheidseffecten van luchtverontreiniging kunnen optreden in luchtwegen, hart en bloedvaten. Dat kan leiden tot het ontstaan van aandoeningen, zowel aan hart- en vaatstelsel als aan luchtwegen (astma, chronische bronchitis of longkanker).

Gezondheidsklachten kunnen verergeren bij mensen die al een luchtwegaandoening of hart- en vaatziekte hebben. Ook kinderen en ouderen zijn extra kwetsbaar voor blootstelling aan luchtverontreiniging.

Op de website van de Omgevingswet en gezondheid staat meer informatie.