Nieuwsbrief 27

Nieuwsbrief Schone Lucht Akkoord

4 oktober 2022

Diemen, Venlo en Eersel toegetreden tot Schone Lucht Akkoord

Stadskantoor_Venlo_bijgesneden

Na de gemeenten Diemen en Venlo deze zomer is het Brabantse Eersel de jongste ondertekenaar van het Schone Lucht Akkoord. Dat brengt de teller op 102 deelnemers. Door de aansluiting van Venlo kleurt Noord-Limburg vrijwel helemaal donkergroen op de kaart van deelnemers. Reden om Venlo te vragen wat in hun regio speelt op het gebied van schone lucht.

Houtstookbijeenkomst op 3 november voor gemeenten

Het stookseizoen is gestart. Met de hoge gasprijzen kan dit tot meer overlast en luchtvervuiling leiden. Wat kunnen gemeenten daaraan doen? Die vraag staat centraal op de brede deelnemersbijeenkomst op 3 november 2022. Alle gemeenten zijn van harte welkom om hieraan deel te nemen. Gemeenten krijgt informatie en tips om de instrumenten die zijn ontwikkeld zo effectief mogelijk in te zetten. Ook vertellen verschillende gemeenten wat zij doen aan luchtvervuiling door houtstook en hoe zij omgaan met klachten en overlast. Ontvang de digitale vergaderlink door een mail te sturen naar schoneluchtakkoord@minienw.nl.

De digitale ‘Brede deelnemersbijeenkomst Schone Lucht Akkoord’ is op donderdag 3 november van 9:00-12:00 uur. Het volledige programma staat binnenkort in de agenda op de website.

Scholen, meet mee! Najaarscampagne fijnstof meten focust op effect van houtstook

Header_Najaarscampagne_02-1024x293

GLOBE roept scholen op om mee te doen met de najaarscampagne fijnstof meten. Door de energiecrisis is de verwachting dat er dit jaar flink meer hout gestookt zal worden om huizen te verwarmen. Houtstook levert een belangrijke bijdrage aan de lokale fijnstofconcentratie. Door hier onderzoek naar te doen leren scholieren meer over fijnstof en ze helpen de wetenschap om dit onderwerp beter te begrijpen. De data wordt ook gebruikt door het RIVM voor het verfijnen van luchtkwaliteitsmodellen.

Bijeenkomst stikstofreductie en gezondheidswinst door binnenvaartmaatregelen op 7 november

Het doel van de bijeenkomst is inzicht bieden in de relatie tussen schoneluchtmaatregelen en stikstofdepositie van de binnenvaart. Het gaat over welke maatregelen u kunt toepassen voor de binnenvaart, die zowel bijdragen aan stikstofreductie als gezondheidswinst, zoals schonere motoren, walstroom en katalysatoren.

Provincie Noord-Brabant: omgevingsdienst bepaalt wat ‘zo scherp mogelijk vergunnen’ inhoudt

Luchtfoto Port of Moerdijk - te gebruiken met vermelding Foto Paul Martens

Provincie Noord-Brabant heeft afspraken gemaakt met omgevingsdiensten over scherp vergunnen. De omgevingsdiensten in Noord-Brabant vroegen om meer duiding van de beleidsuitgangspunten, zodat zij deze juist kunnen toepassen bij vergunningverlening. Resultaat van dit overleg is de afspraak dat de beoordeling van het uitgangspunt ‘zo scherp mogelijk’ uiteindelijk bij hen als vergunningverlener ligt. De verwachting in Noord-Brabant is dat deze afspraak sneller en meer resultaat oplevert dan harde wettelijke voorschriften.

Foto Paul Martens: Haven Moerdijk

Rijk voldoet met nieuwe emissiegrenswaarden industrie aan afspraken Schone Lucht Akkoord

2095 bbt industrie

Met de strengere regels voor industriële emissies die 24 augustus 2022 in het Staatsblad stonden, lost het Rijk twee belangrijke afspraken uit het Schone Lucht Akkoord in. Het Rijk past emissie-eisen voor de industrie aan in de algemene regels en wijzigt de rentevoet in de kosteneffectiviteitsmethodiek. Hierdoor pakt de berekening of een investering voor een emissiereducerende techniek betaalbaar is, eerder positief uit.

Voorlichtingsmateriaal houtstook 2022/2023 beschikbaar

Rob Groen, 2

Gemeenten kunnen het voorlichtingsmateriaal over houtstook 2022/2023 downloaden. Het is vrij te gebruiken op de eigen website en voor de pers.

Agenda

Er komen een aantal interessante bijeenkomsten aan: