Nieuwsbrief 37

foto-pier_1400x300

Nieuwsbrief Schone Lucht Akkoord - 13 juli 2023

Brief over aanvullende maatregelen houtstook naar de Tweede Kamer gestuurd

Staatssecretaris Heijnen heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met informatie over de voortgang en een vooruitblik van het Schone Lucht Akkoord. In de brief staan ook aanvullende maatregelen voor houtstook en een overzicht van de internationale inzet op luchtkwaliteit.

Tilburg: meedoen aan convenant Schoon en Emissieloos Bouwen logische stap

Gemeente Tilburg hoorde bij de eerste lichting ondertekenaars van het Schone Lucht Akkoord. De Noord-Brabantse gemeente legt uit waarom ze ook vanaf het begin het SEB-convenant zal ondersteunen.

Kamervragen over onderzoek Investico beantwoord

Kaart Investico def

Eind juni heeft staatssecretaris Vivianne Heijnen kamervragen beantwoord over het onderzoek van Investico. Uit deze studie bleek dat een fors aantal scholen, kinderdagverblijven en verpleeghuizen te dicht bij een drukke weg liggen. De staatssecretaris vertelt de Tweede Kamer dat gevoelige bestemmingen beleid een vaste maatregel is voor SLA-gemeenten. En dat ze het SLA-advies bescherming hooggevoelige groepen ook onder de aandacht brengt van gemeenten die nog niet bij het Schone Lucht Akkoord zijn aangesloten.

Er is nog geld beschikbaar voor deelnemers aan het Schone Lucht Akkoord

Wilt u als gemeente aan de slag met een pilotproject of gaat u metingen uitvoeren? Vanuit het Schone Lucht Akkoord is er nog geld beschikbaar in de Specifieke Uitkering. Het aanvragen van de subsidie loopt via Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Agenda

Themagroep kennisagenda van het Schone Lucht Akkoord

Op 29 augustus 2023 kun je meedenken over de kennisagenda van het Schone Lucht Akkoord. Heb je ideeën over welke kennis ontbreekt op het gebied van luchtkwaliteit en gezondheid? Of welk onderzoek zou helpen om deze kennis te ontwikkelen? Kom dan meepraten.

Deelnemersbijeenkomst Schone Lucht Akkoord

Op 9 oktober 2023 organiseren we een deelnemersbijeenkomst van het Schone Lucht Akkoord in Amersfoort. Deze bijeenkomst is bedoeld voor medewerkers van de deelnemende overheden aan het Schone Lucht Akkoord en betrokkenen van omgevingsdiensten en GGD's. Met een inspirerend en interactief programma gaan we samen aan de slag door kritisch te kijken naar het nu en vooruit te blikken naar de toekomst. Vorige week is een uitnodiging via de mail verstuurd aan alle bekende contactpersonen.