Deelnemersbijeenkomst juni Schone Lucht Akkoord

Datum
Plaats in agenda
Tijd
12.00 tot uur
Locatie
Het Oude Magazijn, Amersfoort
Doelgroep

Bijeenkomst voor medewerkers van gemeenten, provincies, omgevingsdiensten en GGD'en.

Omschrijving

Op 5 juni vindt de eerste deelnemersbijeenkomst van 2024 plaats. Dit is een dag waarop alle betrokkenen met elkaar in gesprek gaan. Een platform om de voortgang te bespreken, ervaringen te delen en samen te werken voor schonere lucht.

De aanmelding is op 21 mei gesloten. Wilt u zich nog aanmelden, neem dan contact op met samenwerken.schoneluchtakkoord@rws.nl over deelname.

Meer informatie

Programma

12:00 tot 12:30 | Lunch

12:30 tot 14:00 | Plenair

  • Uitvoeringsagenda Schone Lucht Akkoord 2024-2030
  • Voortgangsmeting RIVM
  • Europese Richtlijn Luchtkwaliteit
  • Uitvoeringsplannen

14:00 tot 14:15 | Pauze

14:15 tot 15:15 | Deelsessies ronde 1

  • Mobiliteit: SpUk brom-/snorfietsen

  • Algemeen: SLA en de Omgevingswet

  • Algemeen: Koppelkansen luchtkwaliteit

15:15 tot 15:30 | Pauze

15:30 tot 16:30 | Deelsessies ronde 2

  • Houtstook: Opbrengst pilots

  • Industrie: Industrie en gemeenten

  • Gevoelige groepen: Advies bescherming hooggevoelige groepen

16:30 tot 16:45 | Plenaire afronding

16:45 tot 17:30 | Borrel

Deelsessies

Mobiliteit: SpUk brom-/snorfietsen

In de zomer van 2024 komt een extra Specifieke Uitkering (subsidieregeling) beschikbaar. De SpUk SLA wordt uitgebreid met een nieuwe categorie: het opzetten van een inruilregeling voor brom- en snorfietsen.

Algemeen: SLA en de Omgevingswet

We kunnen de instrumenten van de Omgevingswet gebruiken bij de uitwerking van het Schone Lucht Akkoord. Maar hoe? Dat bespreken we hier.

Wat kun je opnemen in de omgevingsvisie? Wanneer ga je een programma gebruiken? Heb je al luchtkwaliteitsbeleid? Waar past dat dan in de instrumenten van de Omgevingswet? En wat kun je naast de Omgevingswet regelen?

Algemeen: Koppelkansen luchtkwaliteit

Samen de lucht gezonder maken. Dat is waar GGD’en zich voor inzetten. Luister naar voorbeelden van vruchtbare samenwerkingen tussen gemeenten, provincies en GGD’en. En laat je inspireren over de koppelkansen met andere actuele beleidsterreinen, zoals klimaat, de woonopgave en landbouw (stikstof). En ook die met het sociaal domein, zoals het Gezond en Actief Leven Akkoord.

Houtstook: Opbrengst pilots

In het kader van het SLA hebben we twee pilots uitgevoerd:

Binnen de pilot “stookverbod bij een stookalert” zijn communicatiedraaiboeken en voorlichtingsmateriaal opgesteld. Gemeenten kunnen deze gebruiken bij  het instellen van een stookverbod bij een code rood of een code oranje en rood van de Stookwijzer. Ook als je (nog) niet van plan bent om een stookverbod in te stellen kun je de communicatiematerialen gebruiken.

Bij de pilot “houtstookvrije wijken” zijn juridische blauwdrukken ontwikkeld die gemeenten kunnen helpen om op een laagdrempelige manier regels voor houtstook in het Omgevingsplan op te nemen. Denk hierbij aan een houtstookvrije zone rondom een school of verpleeghuis of een houtstookvrije wijk.

Industrie: Industrie en gemeenten

Bent u benieuwd naar de ontwikkelingen voor strenger vergunnen, wat de komende Richtlijn Industriële Emissies hierover zegt en hoe hulpmiddelen kunnen worden ingezet? Sluit dan aan bij de deelsessie van industrie! Tijdens deze deelsessie worden ook de kansen besproken om toezicht en handhaving te verbeteren voor verdere emissiereductie.

Gevoelige groepen en hoogst blootgestelden: Advies bescherming hooggevoelige groepen

Bescherming van hooggevoelige groepen is één van de vaste maatregelen van het Schone Lucht Akkoord. Om gemeenten op weg te helpen publiceerden we begin 2023 een advies.

Hoe ver zijn SLA-deelnemers ondertussen met het opvolgen van dit advies? Lukt het om beleid voor gevoelige functies voor  elkaar te krijgen? In deze sessie delen we ervaringen met de uitvoering van deze maatregel.

Aanmelden

De aanmelding is op 21 mei gesloten. Wilt u zich nog aanmelden, neem dan contact op met samenwerken.schoneluchtakkoord@rws.nl over deelname.