Meer grip op gedrag met interventiekompas

Gepubliceerd 9 juni 2022

Een van de middagsessies op het Schone Lucht Jaarcongres op 30 mei 2022 was ‘Meer grip op gedrag? Bepaal je koers met het interventiekompas!’ Tijdens deze sessie vertelde Centrum voor Criminaliteitspreventie en veiligheid (CCV) hoe je als gemeente het Interventiekompas kunt inzetten om je doelgroep (stokers en mensen die hinder ondervinden) beter te leren kennen en te zorgen dat regels beter worden nageleefd.

Ervaringen Helmond

CCV vertelde onder meer over de ervaringen van de gemeente Helmond, die het Interventiekompas al heeft gebruikt om goed in gesprek te kunnen gaan met stokers in een woonwijk met veel houtstookoverlast. De gemeente heeft de een training bij het CCV gevolgd. Bij die training zijn het probleem en de doelgroep geanalyseerd en is de koers bepaald om gewenst gedrag te bevorderen.

Een belangrijk leerpunt van ­Helmond is dat het effectief is om samen te werken de wijk.  Sinds deze wijkaanpak zijn er minder overlastmeldingen.

Bewustwording niet genoeg

Bewustwording betekent niet meteen gedragsverandering. Als mensen zich bewust zijn van de gevolgen van houtstook, betekent dit niet dat het gedrag daadwerkelijk verandert. Weten hoe je mensen die hout stoken zover krijgt dat ze hun gedrag aanpassen en de regels naleven?  Het Interventiekompas biedt inzicht in gedragsinterventies die je kunt inzetten om gewenst gedrag wél te bevorderen.

Lees ook het artikel over het interventiekompas uit november 2021