Projecten gevraagd voor industrie en landbouw voor nieuwe SpUk

Gepubliceerd 14 februari 2022

De eerste specifieke uitkering (SpUk) voor het Schone Lucht Akkoord is in 2021 goed gebruikt. Projecten voor schoner verkeer en mobiliteit waren goed vertegenwoordigd. Meer plannen om de luchtvervuiling vanuit landbouw en industrie te verminderen zijn welkom. Daniël Mourad, van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, licht de resultaten toe en vertelt over de nieuwe specifieke uitkering. Gemeenten en provincies kunnen vanaf 1 april 2022 weer projecten indienen.

Gemeenten en provincies kunnen vanaf 1 april weer schoneluchtprojecten aanmelden voor cofinanciering.

‘Ik denk dat we best tevreden kunnen zijn hoe de specifieke uitkering voor het SLA benut is. Omdat de uitkering in 2021 nieuw was wisten we niet of er geld over zou blijven of dat hij drie keer overtekend zou worden. Maar de zorgen waren onnodig. De ruim 12,5 miljoen euro is vrijwel opgegaan en we hebben weinig mensen teleur hoeven stellen’, zegt Daniël Mourad. ‘Over het algemeen is het geld evenwichtig verdeeld over de thema’s en het land. Al moet er bij de thema’s landbouw en industrie wel een tandje bij.’

Verdeling

‘Veel gemeenten waren al vóór het Schone Lucht Akkoord bezig met beleid voor schonere mobiliteit, milieuzones bijvoorbeeld. Het is dus geen wonder dat zij de uitkering hebben gebruikt om die plannen vaart te geven. Van het gebruikte budget is 46 procent naar projecten gegaan voor minder luchtvervuiling door verkeer’, vertelt Daniël Mourad.

Er zijn relatief weinig plannen ingediend voor de thema’s industrie en landbouw. ‘In deze sectoren is luchtkwaliteit bewaken vaak een kwestie van scherper vergunnen en beter handhaven. Dat is minder zichtbaar dan een nieuw snelfietspad of elektrische vuilniswagens en het is deels het pakkie-an van omgevingsdiensten.’

SpUkverdelingNaar Themas
Verdeling SpUk subsidies naar thema's

Geen schotten

De nieuwe specifieke uitkering SLA gaat 1 april weer open, tot 1 november 2022. Dit jaar is het budget 10 miljoen euro.

‘We hebben gekeken hoe we kunnen stimuleren dat er meer projecten voor industrie en landbouw worden ingediend. Om SLA-deelnemers de ruimte te geven, willen we geen schotten in de uitkering. De regeling is iets aangepast, zodat het nog explicieter is dat ook bijvoorbeeld trainingen van inspecteurs in aanmerking komen voor subsidie. We hebben daarnaast in de themagroepen voor landbouw en industrie een oproep gedaan om met meer pilots te komen die we in maart in de uitvoeringsagenda kunnen opnemen. Dan komen we qua aanpak op alle thema’s weer meer in evenwicht.’

SLA-deelnemers kunnen samen een voorstel inleveren. Kleine gemeenten kunnen aanhaken bij grotere.

Samen indienen

Een andere onevenwichtigheid is die tussen kleine en grote gemeenten; de grote dienen meer projecten in. Daniël Mourad: ‘Het is niet heel ingewikkeld om een project in te dienen en het minimumbedrag is niet extreem hoog. De regeling is erop gemaakt dat ook kleinere gemeenten makkelijk mee kunnen doen en dat het eenvoudig is om met meer partijen een plan in te dienen. Als capaciteit of budget een probleem is kunnen gemeenten samen (maximaal met zijn vijven) een voorstel inleveren. Kleine gemeenten zouden kunnen aanhaken bij een grotere.’

Lijst met projecten

RVO heeft de laatste ingediende projecten onlangs tegen het licht gehouden en de laatste subsidie van 2021 toegekend. Om inspiratie op te doen, kunt u de lijst met SpUk-projecten bekijken.