Projecten 2021

Projecten die in 2021 een Specifieke Uitkering Schone Lucht Akkoord (SpUk SLA) hebben ontvangen.

Binnenvaart en havens

Houtstook

Industrie

Landbouw

  • Pilot combiwasser SLA Noord Brabant, provincie Noord-Brabant
  • Pilottraject pluimvee sectorplan, regio Foodvalley

Mobiele werktuigen

Mobiliteit

Participatie en citizen science

Meerdere thema's

  • Doorrekening omgevingsprogramma luchtkwaliteit, gemeente Nederweert