Projecten 2021

Projecten die in 2021 een Specifieke Uitkering Schone Lucht Akkoord (SpUk SLA) hebben ontvangen.

Binnenvaart en havens

 • Uitbreiding walstroompunten, gemeente Utrecht
 • Walstroom Lloydkade, gemeente Rotterdam
 • Walstroom Moerdijk, provincie Noord-Brabant
 • Aanleg walstroom en verkenning generatorverbod, gemeente Oss
 • Walstroompotentiekaart Zeeland, provincie Zeeland

Houtstook

 • Utrechtse Stook Standaard, gemeente Utrecht
 • Gebiedsgerichte aanpak houtrook, gemeente Maastricht
 • Houtstook, gemeente Rotterdam

Industrie

 • Onderzoek CO2, NOx, en fijnstof emissiereductie op Grote Oogst bedrijventerreinen, provincie Noord-Brabant
 • Inventariserend onderzoek onderkant BBT vergunnen, provincie Zeeland

Landbouw

 • Pilot combiwasser SLA Noord Brabant, provincie Noord-Brabant

Mobiele werktuigen

 • Weren mobiele (bouw)werktuigen lager dan Fase IV en beperken stationair draaien, gemeente Utrecht
 • Emissieverlaging binnen OnderhoudsPrestatieContract (OPC0.2), provincie Noord-Brabant
 • Deelpilot mobiele werktuigen, provincie Gelderland
 • Publieke Bouw-Power, gemeente Utrecht
 • Pilot Non Road Mobile Machinery, gemeente Rotterdam
 • Cofinanciering ZE-mobiele werktuigen raamwerkbestekken, gemeente Rotterdam

Mobiliteit

 • Sloopregeling diesel personen- en bestelauto's, gemeente Utrecht
 • Sloopregeling brommers en snorfietsen,  gemeente Nijmegen
 • Verduurzaming brommers, gemeente Amersfoort
 • Prioriteit vrachtverkeer bij i-VRI's op en rondom Ettensebaan (UC3), gemeente Breda
 • Daadkrachtig en Samen op weg naar Zero Emissie Stadslogistiek, gemeente Maastricht
 • Impulsaanpak laadinfrastructuur voor bedrijven en organisaties op privaat terrein, gemeente Maastricht
 • Lucht voor de fiets, gemeente Maastricht
 • Zero Emissie Stadslogistiek, gemeente Tilburg
 • Effectstudie Zero Emissie Milieuzone, gemeente 's-Hertogenbosch
 • Micro Mobility Hubs, gemeente Eindhoven
 • Leiden versnelt en innoveert E-laden via evenementen, gemeente Leiden
 • Schone Laadinfrastructuur Alblasserdam, provincie Zuid-Holland

Participatie en citizen science

 • Burgerparticipatie Fijnstof sensoren, gemeente Maastricht
 • Roulerende meetpunten in Brabant, provincie Noord-Brabant
 • Challenge Frisse Lucht gemeente Eindhoven
 • De Luchtclub, gemeente Rotterdam
 • Project Snuffelfiets, provincie Zeeland