Terugblik deelnemersbijeenkomst 3 november

Gepubliceerd 10 november 2022

Veel belangstelling van gemeentes die nog niet zijn aangesloten. Een snelle update over de laatste ontwikkelingen, onder meer rond de luchtnormen van de EU en over houtstook. En gesprekken over de (on)mogelijkheden van de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Dat passeerde tijdens de digitale brede informatiebijeenkomst van het Schone Lucht Akkoord (SLA) op donderdag 3 november 2022. We kijken terug op een succesvolle bijeenkomst met een groot aantal sprekers én deelnemers – op de piek waren we met meer dan 250 aanwezigen.

Programma voor (nog) niet deelnemende gemeenten

Meer dan vijftig ambtenaren en wethouders bezochten daarbij de speciale infosessie voor gemeenten die het Schone Lucht Akkoord (nog) niet hebben ondertekend.

Met dit subprogramma informeerden we hen waarom het Schone Lucht Akkoord voor hun organisatie relevant is. Evelyn Hijink (DGMI): 'Dit jaar zijn in de gemeenten nieuwe colleges aangetreden, dus is het nu een mooi moment om als beleidsadviseur je wethouder te adviseren over luchtbeleid en wat er vanuit de gemeente in Schone Lucht Akkoord-verband allemaal mogelijk is.'

Hoofdprogramma

In het hoofdprogramma werden de deelnemers in sneltreinvaart bijgepraat over de laatste ontwikkelingen rondom luchtnormen vanuit de EU-Commissie, werden de resultaten van de monitor gedeeld en een aantal SLA-deelnemers in het zonnetje gezet.

Speciale aandacht voor het thema houtstook

Er was een presentatie vanuit Rijkswaterstaat over de Routewijzer houtstook en overlast. En vanuit MilieuCentraal was er een presentatie over het beschikbare houtstook voorlichtingsmateriaal.

foto5

5 deelsessies

Aansluitend waren er deelsessies om in gesprek te gaan over de nieuwe WHO-advieswaarden en hoe hier binnen het SLA invulling aan kan worden gegeven. Deelnemers werden door het RIVM en DCMR bijgepraat over de belangrijkste bronnen van ultrafijnstof. In 3 deelsessies stond het thema houtstook centraal en werd gesproken over de aanpak: er vond uitwisseling plaats van informatie, tools en praktijkervaringen om de overlast en luchtvervuiling te beperken.

Tevreden terugblik

Karin Blaauw  (DGMI, Programmamanager Schone Lucht Akkoord) blikt tevreden terug op de bijeenkomst : 'We zijn nu bijna 3 jaar aan de slag met het Schone Lucht Akkoord. We begonnen met 46 deelnemers, inmiddels doen 103 overheden mee, waaronder alle provincies. En het aantal blijft groeien, ik ben blij om vandaag te zien dat ook veel nieuwe colleges willen aansluiten. Met de maatregelen die we nu nemen, zijn we ook goed op weg naar ons doel van 50% gezondheidswinst in 2030. Maar we zijn er nog niet.

In de tussentijd heeft de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) nieuwe, veel lagere, advieswaarden vastgesteld. Dat vraagt om aanvullende maatregelen en we moeten aan de slag met ultrafijnstof en de luchtvervuiling van houtkachels. Dat is niet alleen belangrijk voor de gezondheid. De maatregelen die we nu nemen, zijn ook nodig om in de toekomst te voldoen aan de Europese normen voor luchtkwaliteit, die de commissie voor 2030 heeft voorgesteld. Dan kun je maar beter nu je maatregelen goed op orde hebben, anders ben je echt te laat.'