Voorbeeldregels voor houtstook in het omgevingsplan

Gepubliceerd 20 juni 2024

Hoe kunnen gemeenten via het omgevingsplan de nadelige gevolgen van houtstook vanuit woningen beperken? Adviesbureau KokxDeVoogd stelde voorbeeldregels op. Gemeenten kunnen deze regels, na een maatwerkafweging, opnemen in hun omgevingsplan.

Het adviesbureau stelde de voorbeeldregels op in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Een klankbordgroep van gemeenten en GGD dacht mee.

Doelgerichte modules en regels

Via 3 modules helpen de voorbeeldregels gemeenten om een genuanceerd beleid te voeren. Gemeenten kunnen daarbij verschillende doelen nastreven. Denk bijvoorbeeld aan het beschermen van kwetsbare scholieren of ouderen op bepaalde locaties, of het beschermen van een specifieke wijk.

Als de weersomstandigheden ongunstig zijn (mist, weinig wind), kunnen gemeenten bijvoorbeeld het stoken van hout verbieden.

Meer weten?

U kunt opnames terugkijken van een presentatie over de toepassing van deze voorbeeldregels (‘blauwdrukken’), tijdens een SLA-themabijeenkomst van 11 april 2024.

Meer informatie over regels voor houtstook van particulieren vindt u op de websites van het Informatiepunt Leefomgeving en het Schone Lucht Akkoord: