Internationale lessen en inzichten over luchtkwaliteit

Gepubliceerd 1 november 2021

Uit verschillende internationale reviewprocessen zijn nieuwe inzichten en lessen over luchtkwaliteit en gezondheidseffecten te halen.

Nieuwe inzichten

Deze nieuwe inzichten in emissies, verspreiding en effecten zijn van belang voor het Schone Lucht Akkoord.

Belangrijk zijn de nieuwe WHO-advieswaarden voor luchtkwaliteit. De eerdere advieswaarden waren meer dan 15 jaar oud, en inmiddels is er veel meer kennis over de gezondheidseffecten van fijn stof, stikstofdioxide en ozon bekend, ook bij lage concentraties.

Notitie en presentatie

Rob Maas van het RIVM schreef een notitie over de inzichten uit verschillende onderzoeken en de haalbaarheid van de nieuwe WHO-advieswaarden in een land met veel verkeer, vee en industrie. Ook vindt u hier zijn presentatie voor de kennisdag van 4 november 2021.