Kennis en innovaties

Gepubliceerd 9 juni 2022

In het Schone Lucht Akkoord is afgesproken om gezamenlijk een kennisagenda op te stellen. Deze kennisagenda werd parallel aan het jaarcongres gepubliceerd. In de deelsessie ‘Kennis en innovaties’ op het Schone Lucht Jaarcongres op 30 mei 2022 gingen deelnemers in gesprek over de kennisvragen over luchtkwaliteit en gezondheid die de kern vormen van de kennisagenda en over de prioriteiten hierin.

Uit de sessie kwam een aantal punten:

  • Er werd aandacht gevraagd voor citizenscience groepen (lees: actieve burgers die met wetenschap bezig zijn). Deze groepen worden vaak vergeten ‘in het rijtje’ (waarin overheden, marktpartijen en andere kennisinstellingen tussen staan). De vraag werd gesteld hoe ze voldoende ondersteuning vanuit de overheid kunnen krijgen. TNO gaf aan dat ze deze groepen ook willen ondersteunen, bijvoorbeeld door meetpakketten te bieden.
  • Verschillende partijen vonden dat de kennisvraag over gedragsverandering (vanuit RWS/RIVM) meer prioriteit verdient en bovenaan op de lijst gezet moet worden. De vraag is: hoe pak je gedragsverandering aan? Wat zijn de eerste stappen hierin? Welke burgers neem je bijvoorbeeld wel of niet mee? Een suggestie was om een burgerberaad te organiseren om burgers te activeren. Er werd ook een beroep gedaan op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om te helpen met het concretiseren van de acties.
  • Hoe lang duurt het voordat nieuwe inzichten worden opgenomen in het Schone Lucht Akkoord? Daar blijkt geen vaste termijn voor te staan en een eenduidig antwoord was dan ook niet mogelijk. De zaal reageerde instemmend op de oproep van gemeente Gooise Meer dat de politiek sneller keuzes moet maken op basis van beschikbare kennis.
  • Hoe maken we innovaties economisch haalbaar?, was een vraag die de interesse van de zaal had. Verzoek was om ook naar de sociale effecten te kijken; bijvoorbeeld met een maatschappelijke kosten-batenanalyse. En om ervoor te zorgen dat ondernemers goed betrokken worden.
  • Deelnemers vonden ontbreken is het samenhangend effect van alle kennisvragen/maatregelen op de leefomgeving.
Sessie over de kennisagenda bij het Schone Lucht Jaarcongres
Sessie over de kennisagenda bij het Schone Lucht Jaarcongres