Gemeente Gouda schiet cofinanciering SpUk voor

Gepubliceerd 23 januari 2024

Gemeente Gouda vroeg en kreeg SpUk-geld voor emissieloze vuilniswagens en veegwagens die reinigingsbedrijf Cyclus N.V. gaat kopen. Dit bedrijf zamelt voor twaalf gemeenten in Zuid-Holland en Utrecht het afval in en laat dit verwerken. Lekker hands-on, vuilniswagens kopen met SpUk-financiering. Maar hoe gaat dat met zo’n grote groep gemeenten? Gouda begon maar vast.

foto 1 elektrische voertuig stadhuis Gouda

'Elke nieuwe aanschaf voor het wagenpark van Cyclus werkt voortaan op elektriciteit of waterstof. Mits zo'n variant verkrijgbaar is. Bijvoorbeeld voor grote veertigtonners waarmee we het afval afvoeren naar verwerkingsbedrijven, is de keuze nog beperkt. Daar kiezen we voor de schoonste dieselmotor. We laten die voertuigen rijden op HVO100, 100% biodiesel. We stappen vanaf 2024 voor al ons materiaal over naar HVO100 en dat blijven we doen tot diesel bij ons bedrijf helemaal is uitgebannen. De eisen waar wij zelf aan voldoen, zullen we ook gaan opleggen aan onze onderaannemers', vat Jeroen de Vries, manager Logistiek en Ontwikkeling van Cyclus, de aanpak van het reinigingsbedrijf samen.

Zijn verhaal is de praktische uitwerking van de strategienota voor Cyclus die de aandeelhouders in 2021 vaststelden. 9 van de gemeenten waarvoor Cyclus werkt, waaronder Gouda, zijn eigenaar van het uitvoeringsbedrijf.

7 pick-ups, 5 vuilniswagens

Kleine wijkreinigers van Cyclus zijn al elektrisch. Met hulp van de SpUk-bijdrage gaat het bedrijf 7 reinigingsvoertuigen aanschaffen, en 5 (semi-)elektrische huisvuilwagens. De wachttijden zijn lang, waarschijnlijk gaan ze in 2025 rijden. Het komende jaar start ook de aanbesteding voor elektrische veegmachines. De andere huisvuilwagens worden de komende jaren vervangen door elektrische varianten.

Vliegwiel

'Zo'n subsidie is het vliegwiel om te zeggen: 'We gaan het doen'', zegt De Vries. Cyclus verzorgde het papierwerk van de SpUk-aanvraag, met hulp van externe experts. 'Zonder hun kennis van subsidieaanvragen was ik er denk ik niet aan begonnen. We werken sowieso veel samen om kennis op te doen. Met andere overheidsdiensten en niet-commerciële partijen hebben we een inkoopcoöperatie. Dat is niet alleen financieel gunstig. We weten zo ook beter weten wat op de markt is, de praktische voor- en nadelen van bepaalde technieken en welke partijen goede service leveren.'

Alvast starten

Gemeente Gouda nam het initiatief voor de subsidieaanvraag. De verduurzaming van de reinigingsvloot ligt in het verlengde van andere beleidsmaatregelen zoals een zero-emissie binnenstad in 2025 en Gouda CO2-neutraal in 2040.

'Wij zijn penvoerder. Dat betekent dat de verplichting om de andere helft van de aanschaf op tafel te leggen in eerste instantie ook bij ons ligt', zegt Hans Rijzenga, beleidsmedewerker Beheer Openbare Ruimte bij gemeente Gouda. 'We moeten nog afspraken maken met de andere gemeentes die in Cyclus deelnemen. Maar onze wethouder, Michel Klijmij-van der Laan, heeft ons de ruimte gegeven alvast maar te starten, dus wij investeren in het vooruit. Die houding van onze wethouder is belangrijk om zo'n verduurzamingsstap te versnellen.'

Lef

In de praktijk sluist Gouda de subsidie door naar Cyclus, binnen de verantwoordingseisen van de SpUk-regeling, en verrekent Cyclus de cofinanciering die Gouda bijdraagt. Dat zou kunnen via de tarieven. 'Maar dat is een voorstel; over de uitvoering moeten we nog overleggen met de andere gemeenten', zegt Rijzenga. Dat de afspraken met de andere gemeentes er komen, daar twijfelt hij niet aan. 'Alle aandeelhouders hebben Cyclus' strategienota ondertekend.'

De Vries: 'Dat we toch nu al hebben kunnen starten met dit traject, danken we echt aan het lef van Gouda.'