Maatregelen schone lucht in regionale mobiliteitsprogramma's

Gepubliceerd 19 december 2022

Hoe zorg je dat maatregelen voor schone lucht een goede plek krijgen in het Regionale Mobiliteitsprogramma (RMP) van jouw gemeente of jouw regio? De themagroep mobiliteit van het Schone Lucht Akkoord ontwikkelde hiervoor een handreiking.

De handreiking helpt gemeenten en provincies op een praktische manier invulling te geven aan maatregel 3 voor het thema mobiliteit in het Schone Lucht Akkoord. De handreiking geeft achtergrondinformatie, tips en voorbeelden. Het is daarmee goede een aanvulling op de bestaande handreiking regionale mobiliteitsprogramma’s van de VNG en IPO. Iedereen die betrokken is bij het opstellen, actualiseren en uitvoeren van de RMP’s kan profijt hebben van de handreiking. Datzelfde geldt voor collega’s die zich bezighouden met luchtkwaliteit en een gezonde duurzame leefomgeving.