Handreiking schone lucht in Regionale Mobiliteitsprogramma’s

Deze handreiking geeft achtergrondinformatie, tips en voorbeelden om luchtkwaliteit mee te nemen in de Regionale Mobiliteitsprogramma's (RMP's) en andere mobiliteitsplannen. Lees waarom deze handreiking is opgesteld.

Pdf maken

Maak 1 pdf van deze handreiking.

Invloed van regionaal mobiliteitsbeleid op luchtkwaliteit

Meenemen van maatregelen uit het Schone Lucht Akkoord bij regionaal mobiliteitsbeleid voor het verbeteren van de luchtkwaliteit.

Stappenplan schone lucht in regionaal mobiliteitsbeleid

Stappenplan voor het meenemen van schone lucht in het regionaal mobiliteitsbeleid. Met praktische tips en handige linkjes.

Praktijkvoorbeelden effectieve maatregelen mobiliteit

Milieuzonering, maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) eigen voertuigen, autoluwe binnenstad en verbeteren van de doorstroming.

Effect van mobiliteits-maatregelen op de luchtkwaliteit

In 2019 is uitgerekend welke aanvullende mobiliteitsmaatregelen het meeste effect hebben op het verbeteren van de luchtkwaliteit.