Mobiliteit

Het wegverkeer droeg in 2016 gemiddeld voor 32% bij aan de negatieve gezondheidseffecten van binnenlandse bronnen. De belangrijkste bijdrage is afkomstig van (oudere) dieselvoertuigen. Voor het wegverkeer zet de rijksoverheid in op een verdere aanscherping van de Europese emissie-eisen voor voertuigen en een verdere verbetering van de monitoring en het toezicht in Nederland. Maatregelen uit het Klimaatakkoord, de stikstofaanpak en lokaal beleid stimuleren ook de vermindering van de emissies door het wegverkeer.

Mobiliteit bijgesneden

Uitvoeringsagenda Schone Lucht Akkoord

Overzicht maatregelen voor mobiliteit in de uitvoeringsagenda.

Leidraad MVOI

Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) in het Schone Lucht Akkoord.

Schone lucht in regionaal mobiliteitsbeleid

Stappenplan en tips schone lucht in mobiliteitsplannen, zoals RMP’s.

Loopvriendelijke omgeving

Overzicht van juridische instrumenten van gemeenten om de openbare ruimte loopvriendelijk te krijgen en te houden.