MVOI-leidraad voor het Schone Lucht Akkoord

Leidraad Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) voor het Schone Lucht Akkoord. Deze leidraad is gericht op de thema's mobiliteit en mobiele werktuigen.

Pdf maken

1 pdf maken van de MVOI-leidraad.

Stappenplan aan de slag met MVOI

De informatie in deze leidraad is opgebouwd aan de hand van een stappenplan.

Introductie MVOI

Achtergrondinformatie over het inkoopproces.

Draagvlak organiseren

Krijg de organisatie mee door te blijven communiceren en te inspireren over MVOI.

Ambitiedocument of actieplan

Formuleren van ambities als u aan de slag gaat met MVOI.

Overzicht criteria uit de MVI-criteriatool

Uitlaatemissies, gebruik van alternatieve brandstoffen of slimmere logistiek.

Voorbeelden van actieplannen

Luchtkwaliteit in MVI-actieplannen bij de thema's mobiliteit en mobiele werktuigen.

Buyer Groups en Green Deals

In een Buyer group werkt u samen met andere overheden. Aansluiten bij een Green Deal is ook mogelijk.

Waarom deze leidraad

Overheden hebben invloed op de luchtkwaliteit door hun beleid bij inkoop en aanbestedingen. Deze leidraad helpt daarbij.