Mogelijkheden en kansen voor samenwerking

Werk samen met andere overheden bij maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen (MVOI). Het is mogelijk om aan te sluiten bij een zogenaamde 'Buyer group'. Een andere mogelijkheid is het aangaan van een Green Deal. Ook kan samenwerking met regiogemeenten en/of bestaande samenwerkingsverbanden en de bundeling van kennis en inkoopkracht die daaruit voortkomt zorgen voor een prijseffect.

Aansluiten bij een Buyer Group

Bij een zogenaamde 'Buyer group' aansluiten is een mogelijkheid. Met een Buyer Group komen publieke opdrachtgevers gezamenlijk tot een ambitieuze marktvisie en inkoopstrategie, die de deelnemers toepassen in de inkooppraktijk. In zo'n groep koopt u samen in onder een gedeelde marktvisie.

Deelname aan de Buyer Groups is een optie om aan de slag te gaan met MVOI. Deze samenwerkingsverbanden hebben ook betrekking op beleidsdossiers gericht op de transitiepaden van de Klimaatneutrale en circulaire rijksinfrastructuurprojecten.

Relevante Buyer groups in het kader van het Schone Lucht Akkoord

Relevante Buyer groups in het kader van het Schone Lucht Akkoord zijn:

Green Deals

Organisaties lopen soms tegen problemen aan als ze een duurzame stap willen zetten. De rijksoverheid kan helpen de knelpunten op te lossen door een Green Deal met ze aan te gaan, zo ook met de thema's mobiliteit en mobiele werktuigen en emissies.