Stappenplan aan de slag met MVOI

Om aan de slag te kunnen met Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) is de informatie die wordt gegeven in deze leidraad opgebouwd aan de hand van een stappenplan.

Stap 1 - Politiek besluit over MVOI bij college van B&W

Als eerste is een politiek besluit nodig om MVOI te gaan opdrachtgeven en inkopen. Dit zorgt voor een intern haakje en draagvlak om ermee aan de slag te gaan. Colleges van gemeentes/provincies hebben vaak al een politiek besluit genomen om MVOI in te kopen. Als dit nog niet is gebeurd, moet eerst deze stap te worden genomen. Zo’n besluit moet worden afgestemd met de afdeling inkoop.

Ook zou gekeken kunnen worden naar het coalitieakkoord van uw gemeente of provincie. Hierin staan vaak al handvatten en/of uitgangspunten waarin bijvoorbeeld staat aangegeven dat het college duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan.

Daarnaast kan gekeken worden naar bestaande wettelijke verplichtingen. Die zijn ook een onderbouwing voor het werken met MVOI. Hierbij kunt u denken aan de Aanbestedingswet en bijbehorende regelgeving zoals de Gids Proportionaliteit, Europese wet- en regelgeving (2014/25/EU en 2019/1161/EU)  en internationale richtlijnen (ISO 20400 en ISO 26000). Meer hierover leest u op de site van PIANOo.

Stap 2 - Hoe werken de MVI-criteria?

Het is handig om meer te lezen over het inkoopproces als u begint met maatschappelijk verantwoordelijk opdrachtgeven en inkopen, zodat u dezelfde taal spreekt als uw inkoopadviseur.

Stap 3 - Draagvlak creëren

Het is uiteraard al bij de eerste stap; het bereiken van een politiek besluit, van belang dat er voldoende draagvlak binnen het college van B&W aanwezig is. Om de organisatie vervolgens mee te krijgen met de uitvoering van MVOI is het wenselijk om te blijven communiceren en te inspireren over MVOI.

Stap 4 - Hoe gaat u aan de slag met MVOI

Het opstellen van een ambitiedocument of een actieplan is handig bij het structureel toepassen van MVOI. Het formuleren van uw ambities is belangrijk als u aan de slag gaat met MVOI.

Stap 5 - Hoe kunt u samenwerken met andere publieke organisaties en/of hulp krijgen van de rijksoverheid?

Werk samen met andere overheden bij maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen (MVOI). Het is mogelijk om aan te sluiten bij een zogenaamde 'Buyer group'. Een andere mogelijkheid is het aangaan van een Green Deal. Ook kan samenwerking met regiogemeenten en/of bestaande samenwerkingsverbanden en de bundeling van kennis en inkoopkracht die daaruit voortkomt zorgen voor een prijseffect.