Stappenplan aan de slag met MVOI

Om aan de slag te kunnen met Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) is de informatie die wordt gegeven in deze leidraad opgebouwd aan de hand van een stappenplan.

Stap 1 Politiek besluit over MVOI bij college van B&W

Als eerste is een politiek besluit nodig om MVOI te gaan opdrachtgeven en inkopen. Dit zorgt voor een intern haakje om ermee aan de slag te gaan. Colleges van gemeentes/provincies hebben vaak al een politiek besluit genomen om MVOI in te kopen. Als dit nog niet is gebeurd, moet eerst deze stap te worden genomen. Zo’n besluit moet worden afgestemd met de afdeling inkoop.

Stap 2 Hoe werken de MVI-criteria?

Het is handig om meer te lezen over het inkoopproces als u begint met maatschappelijk verantwoordelijk opdrachtgeven en inkopen, zodat u dezelfde taal spreekt als uw inkoopadviseur.

Stap 3 Draagvlak creëren

Om de organisatie mee te krijgen met MVOI is het wenselijk om te blijven communiceren en te inspireren over MVOI.

Stap 4 Hoe gaat u aan de slag met MVOI

Het opstellen van een ambitiedocument of een actieplan is handig bij het structureel toepassen van MVOI. Het formuleren van uw ambities is belangrijk als u aan de slag gaat met MVOI.

Stap 5 Hoe kunt u samenwerken met andere publieke organisaties en/of hulp krijgen van de rijksoverheid?

Werk samen met andere overheden bij maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen (MVOI). Het is mogelijk om aan te sluiten bij een zogenaamde 'Buyer group'. Een andere mogelijkheid is het aangaan van een Green Deal.