Introductie Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen

Het is handig om meer te weten over het inkoopproces als u begint met maatschappelijk verantwoordelijk opdrachtgeven en inkopen, zodat u dezelfde taal spreekt als uw inkoopadviseur.

Om te beginnen kunt u het beste de volgende 2 documenten lezen:

Daarin staat de basis van een inkoopproces.

Concrete inkoopcriteria

MVI-criteria zijn concrete inkoopcriteria waar het beoogde product aan kan voldoen op basis van uw doelen en ambities. In de MVI-criteriatool zijn producten waar veel maatschappelijke impact mee behaald kan worden, opgedeeld in 6 productclusters en de daarbij behorende productgroepen met eigen MVI-criteria.

MVI-criteriatool

De MVI-criteriatool geeft een handig overzicht van productclusters, productgroepen en daarbij behorende MVI-criteria. Met behulp van de MVI-criteriatool verzamelt u snel de meest recente en relevante MVI-criteria. De MVI-criteria worden namelijk om de ca. 1,5 jaar geactualiseerd. Zo krijgt de markt de mogelijkheid mee te groeien met veranderende eisen.

MVI-criteria zijn onderverdeeld in geschiktheidseisen, selectiecriteria, eisen, gunningscriteria, contractbepalingen en suggesties. U vindt ze ook terug in de MVI-criteriatool. De criteria hebben betrekking op de beoordeling en selectie van gegadigden en inschrijvers.

Samenwerken

Er zijn verschillende medewerkers betrokken bij MVI. Aan de slag gaan met MVI doet u dus niet alleen.

Handreikingen en tools

Er zijn veel andere bruikbare handreikingen en tools beschikbaar over MVI.

Vragen over MVI? U kunt altijd terecht bij het PIANOo vragenloket en andere vragenloketten, of klop eerst even aan bij uw eigen inkoopadviseur.