Voorbeelden van MVI-actieplannen

Verschillende provincies en gemeentes hebben (het werken aan) luchtkwaliteit binnen de thema's mobiliteit en mobiele werktuigen de afgelopen jaren in hun MVI Actieplan opgenomen.

Enkele voorbeelden van hoe luchtkwaliteit is opgenomen, zijn te vinden in de volgende MVI-actieplannen.

Eindhoven

 • Doelstelling om de eigen organisatie 100% CO2-emissievrij en 100% duurzaam te hebben in 2025 (pagina 3).
 • Nog vast te stellen doel van emissieloze mobiliteit (p. 3)
 • Trias Mobilica integreren in aanbestedingen. Dit wordt gedaan bij alle aanbestedingen van transport en mobiliteit (p. 7)

Amsterdam

Luchtkwaliteit als thema onderverdeeld bij de categorie Planet. Er zijn 11 ambities opgenomen voor het verbeteren van de luchtkwaliteit, betrekking op eigen wagenpark, maar ook uitstootvrije ringzone en het doen van onderzoek naar fijnstof afvangende installaties (p. 17).

Provincie Noord-Holland

 • Zet in op emissieloos openbaar vervoer, verwijst afspraken in het Bestuursakkoord Zero Emissie Busvervoer (p. 7).
 • Lijst met 5 acties opgesteld om emissieloos openbaar vervoer te realiseren (p. 7).

Rotterdam

 • Verwijst naar duurzaamheidsbeleid, onder andere gericht op lokale luchtkwaliteit (p. 10).
 • Neemt deel aan de Green Deal 010 Zero Emission Stadslogistiek (p. 32).

Gemeente Utrecht

 • Legt focus op emissievrij vervoer: elektrische auto, elektrische fiets, scooterpool, verkleinen autopool, verschonen voer- en vaartuigen (p. 17).
 • Noemen concrete voorbeelden en kansrijke aanbestedingen (p. 18)

Den Haag

 • Verwijst naar Actieplan luchtkwaliteit 2015-2018 (actieplan zelf komt uit 2017) (p. 4).
 • Ambitie geformuleerd en acties opgesteld voor verbetering luchtkwaliteit (p. 5-6).

Edam-Volendam

 • Verwijst naar Omgevingsbeleidsplan 2016-2020 voor de uitleg: voldoen aan normen luchtkwaliteit (p. 25).
 • Resultaten Quickscan in actieplan opgenomen, voldoen (in 2018) aan de (landelijke) normen van luchtkwaliteit (p. 25).

Bergen op Zoom

Geeft concreet voorbeeld over het bereiken van emissievrije voertuigen voor leerlingenvervoer (p.3 en 8).

Enkele aspecten uit de voorbeelden

Onderstaande aandachtspunten volgen niet direct uit de MVI-criteria maar kunnen wel helpen bij de actieplannen.

 • Neem een ambitie op voor het hele wagenpark, niet alleen voor het nieuw in te kopen deel.
 • Besteed ook aandacht aan het (versneld) uitfaseren van de oudste voertuigen in de vloot.
 • Verkennen of de taken ook met minder of kleinere voertuigen uitgevoerd kunnen worden.
 • Onderzoek of u voertuigen kunt delen met een buurgemeente.