Ambitiedocument of actieplan MVOI

Het opstellen van een ambitiedocument of een actieplan is handig bij het structureel toepassen van Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI). Het formuleren van uw ambities is belangrijk als u aan de slag gaat met MVOI.

Ambitiedocument

Instrumenten die kunnen helpen om ambities te bepalen zijn het Ambitieweb, de Omgevingswijzer of de MVO-risicochecker.

Actieplan

Een ambitiedocument of een actieplan helpt bij het toepassen van MVI. Het structureel meenemen van emissie-eisen kunt u opnemen in dit document. Met dit document kunt u bijvoorbeeld naar uw inkoopadviseur stappen bij een aanbesteding.

In het rapport Actieplannen MVI evaluatie en geleerde lessen leest u hoe andere gemeenten het schrijven van een MVI-actieplan en de implementatie hiervan hebben aangepakt.

Voorbeelden van actieplannen

Verschillende gemeenten hebben al een MVI-actieplan opgezet met daarin ambities voor schone lucht. Hierin kunt u lezen hoe zij ambities, doelen en aanpak MVI hebben geformuleerd.

Nieuw Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen

In 2022 is het nieuwe Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) gepubliceerd, zie Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen. Sinds de start van het nieuwe Manifest MVOI 2022-2025, stellen de partijen actieplannen MVOI voor de periode 2022-2025 op of actualiseren hun voorgaande actieplannen.

Het expertisecentrum PIANOo biedt ondersteuning aan organisaties die aan de slag willen met MV(O)I. Zo hebben zij Handleidingen actieplannen MVOI ontwikkeld voor startende en gevorderde organisaties. De handleidingen zijn erg bruikbaar.

Monitoren van MVOI

Eenmaal bezig met MVOI? Het borgen en monitoren van MVOI is een belangrijk onderdeel van succesvolle implementatie van MVOI.