Draagvlak voor MVOI

Om de organisatie mee te krijgen met Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) is het wenselijk om te blijven communiceren en te inspireren. Draagvlak creëren is namelijk een belangrijk onderdeel van MVOI.

Creëren van draagvlak

Denk bij het creëren van draagvlak aan het organiseren van een workshop of kennissessie waarin de successen van MVOI worden gedeeld.

  • Lees het hoofdstuk ‘Kennis & Bewustwording’ in het actieplan MVI van de gemeente de Wolden en Hoogeveen voor meer informatie over hoe zij dit hebben aangepakt.
  • Lees in het hoofdstuk ‘Hoe betrekt Almere de organisatie daarbij?’ In het Plan van aanpak manifest MVI van de gemeente Almere voor meer informatie over hoe zij dit hebben aangepakt.

Vroegtijdig betrekken van andere medewerkers

Het vroegtijdig betrekken van andere medewerkers bij bijvoorbeeld het opstellen van een ambitiedocument of een actieplan voor MVOI kan het draagvlak verhogen voor MVOI in uw organisatie. Daarnaast is er voor de verschillende onderwerpen en productgroepen in het actieplan of ambitiedocument een bijdrage nodig van andere medewerkers.

Gezondheidseffecten voor eigen personeel

Meer specifiek gericht op MVOI  voor de thema’s mobiliteit en mobiele werktuigen kan natuurlijk ook het gezondheidseffect van zero-emissie, of schonere, voertuigen voor het eigen personeel of ingehuurde mensen meegenomen worden als middel om het draagvlak te vergroten.