Staatssecretaris informeert Tweede Kamer over voortgangsmeting SLA

Gepubliceerd 25 oktober 2021

Staatssecretaris Van Weyenberg heeft onlangs  de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgangsmeting van het Schone Lucht Akkoord. De voortgangsmeting laat zien of het Schone Lucht Akkoord op koers ligt om de gestelde doelen te halen.

Kamerbrief en bijlage

De staatssecretaris informeert met een kamerbrief en een bijlage de Tweede Kamer over de voortgangsmeting van het Schone Lucht Akkoord.

Doel van de voortgangsmeting

Het streven is om begin 2022 de resultaten van de voortgangsmeting klaar te hebben. In de voortgangsmeting wordt getoetst of partijen op koers liggen om de doelen van het Schone Lucht Akkoord te realiseren:

  1. Een permanente verbetering van de luchtkwaliteit om gezondheidswinst
    voor iedereen in Nederland.
  2. Daarbij wordt toegewerkt naar de WHO-advieswaarden (uit 2005) voor
    stikstofdioxide en fijn stof in 2030.
  3. In 2030 gemiddeld minimaal 50% gezondheidswinst ten opzichte van 2016 te behalen voor de negatieve gezondheidseffecten afkomstig van Nederlandse bronnen.
  4. Een dalende trend in de sectoren wegverkeer mobiele werktuigen,
    landbouw, scheepvaart, industrie en huishoudens. Per sector zijn daarnaast streefdoelen opgenomen.

Het RIVM werkt aan de voortgangsmeting

Met de voortgangsmeting berekent RIVM de verwachte ontwikkelingen van emissies en aanvullende maatregelen van zowel de Rijksoverheid als deelnemende gemeenten en provincies. RIVM heeft een overzicht opgesteld van de maatregelen die hierin worden meegenomen.