Stand van zaken na 2 jaar Schone Lucht Akkoord, bijeenkomst 2 december

Gepubliceerd 20 december 2021

Zo’n 130 mensen namen deel aan de SLA-bijeenkomst op 2 december, waarmee het tweede jaar van het SLA werd afgesloten. In rap tempo, via korte presentaties en quizzen, vlogen ze langs verschillende goede praktijkvoorbeelden en kregen een terug- en een vooruitblik. Bij de discussies tijdens de presentaties haalde het ministerie veel huiswerk voor volgend jaar op.

Een paar mooie voorbeelden uit de praktijk passeerde de revue tijdens de bijeenkomst op 2 december.

Zeist

In Zeist zorgde een pilot op een middelbare school langs de A28 ervoor dat de lucht in de klaslokalen aan de nieuwe WHO-normen voor fijnstof voldoet. Docenten en leerlingen hadden minder hoofdpijn en konden zich beter concentreren. Wie wil gaan kijken: de school vertelt er met plezier meer over.

Luchtwassers

250 mensen, vooral handhavers en toezichthouders, volgden al een online training luchtwassers. Via een virtuele toer over een boerderij en door het apparaat leerden ze waarop ze moeten controleren om deze apparatuur goed te laten functioneren.

Samenwerken in de regio

Gemeente Deurne nam het initiatief om voor 21 buurgemeenten in Zuidoost-Brabant te verkennen wat collectieve deelname aan het Schone Lucht Akkoord betekent.

De provincie Zuid-Holland zorgt voor meer samenwerking tussen gemeenten door het kennisniveau op hetzelfde peil te brengen. De provincie betrekt hier ook de omgevingsdiensten bij.

Bijeenkomst 2 december 2021
Programma van de bijeenkomst

Volg het nieuws van het Schone Lucht Akkoord

Op deze middag kregen de deelnemers ook een terugblik op wat al bereikt is. Oproep van projectmanager Karin Blaauw: ‘Lees de nieuwsbrief en kijk op de samenwerkruimte van het Schone Lucht Akkoord. Daarmee blijf je het best op de hoogte van alle vooruitgang, voorbeelden en materiaal die je in je eigen gemeente of provincie kunt gebruiken.’ De samenwerkruimte is nu ook toegankelijk voor omgevingsdiensten en GGD’en van deelnemers aan het SLA.

In de nieuwsbrief komen binnenkort de pilots voor mobiele werktuigen 1 voor 1 aan bod. Over dit thema gaf de werkgroep tijdens de bijeenkomst alvast een toelichting.

Snel bladeren door uitvoeringsplannen

Een vooruitblik op de eerste 2 kwartalen van 2022 volgde. Begin 2022 zijn de resultaten van de doorrekening van de uitvoeringsplannen van gemeenten en provincies bekend. In maart is de deadline voor het inleveren van uitvoeringsplannen van nieuwe deelnemers. Er komt in 2022 een dashboard om uitvoeringsplannen snel te analyseren, zodat gemeenten en provincies makkelijker kunnen vinden waar anderen mee bezig zijn. Vanaf 1 april is het weer mogelijk om financiering uit de specifieke uitkering aan te vragen voor maatregelen uit de uitvoeringsplannen. In juni is het jaarcongres van het SLA op de Floriade. In het tweede kwartaal valt het besluit hoe om te gaan met de nieuwe WHO-normen. Karin Blaauw: ‘Alvast een spoiler: het is inmiddels wel duidelijk dat het vraagt om bijzonder ingrijpende maatregelen om de nieuwe waarden in 2030 te halen.’

Deelnemers kregen tips over de specifieke uitkering (SpUk) en over de opzet van een uitvoeringsplan. Het format is aangepast, zodat het nog meer op de praktijk bij gemeenten is geënt en makkelijker is in te vullen.

Effectiefste maatregelen

Berend Hoekstra van Tauw lichtte toe wat de effectiefste maatregelen zijn voor elk thema van het Schone Lucht Akkoord. De uitstoot van melkveehouderijen en zeeschepen in de gaten houden bijvoorbeeld. En meer en uitgebreidere milieuzones voor autoverkeer. Een belangrijk signaal dat hij wil afgeven: ‘Welke maatregel je ook kiest, elke maatregel helpt de lucht gezonder te maken!’

Effectief is in elk geval ook een goede voorbereiding op het nieuwe college na de gemeenteraadsverkiezingen volgend voorjaar. Deelnemers aan de middag wisselden tips uit. Belangrijk is om factsheets of fiches klaar te hebben liggen om in te brengen in het coalitieakkoord en om de nieuwe wethouder kernachtig te informeren. Het ministerie gaat beschikbare informatie bundelen om daarbij te helpen. Ook zal de doorrekening van de uitvoeringsplannen op tijd klaar zijn om te zien of de nieuwe coalitie een tandje bij moet zetten om de doelen voor het SLA te halen.

Presentaties bekijken

Wil je meer weten over 1 van de onderwerpen? Bekijk dan het hele verslag en de presentaties op de samenwerkruimte van het Schone Lucht Akkoord (inloggen nodig).