Uitvoering SLA op 27%

Gepubliceerd 9 november 2022

Jaarlijks rapporteren alle SLA-deelnemers over de voortgang van de uitvoering van maatregelen en pilots. Uit de nieuwste cijfers van het dashboard en de bijbehorende rapportage van Rijkswaterstaat Leefomgeving blijkt dat 27% van de vaste maatregelen in het Schone Lucht Akkoord in uitvoering is.

Dit dashboard is gebaseerd op de uitvoeringsplannen die Rijk, provincies en gemeenten 1 maart 2022 hebben ingediend. Er zijn 772 aanvullende maatregelen ingediend, die voor 53% in uitvoering zijn.

Het dashboard is op 8 november 2022 vernieuwd. Het is nu ook mogelijk om specifieker per thema of per SLA-deelnemer de voortgang van uitvoering van maatregelen te bekijken.

Bekijk de voortgangsrapportage.