Industrie

Luchtvervuiling uit de industrie draagt voor 12% bij aan de negatieve gezondheidseffecten uit binnenlandse bronnen. In de jaren 90 zijn de emissies sterk gedaald, maar sinds 2010 lijken deze te stabiliseren. Zonder aanvullend beleid nemen de emissies en gezondheidseffecten daarvan toe. Om ook in de industrie- en energiesector een verdere afname van negatieve gezondheidseffecten te bereiken, zijn aanvullende maatregelen nodig. Doel voor de industrie is om uitstoot en groei verder te ontkoppelen en een continue daling van emissies naar de lucht te realiseren.

Industrie bijgesneden

Uitvoeringsagenda Schone Lucht Akkoord

Overzicht maatregelen voor industrie in de uitvoeringsagenda.

Resultaatgerichte emissiegrenswaarden

Het rapport geeft inzicht in de juridische mogelijkheden om scherp te vergunnen en maatwerk bij niet-vergunningplichtige bedrijven.

Handreiking financiele stimulering

Handreiking financiele stimulering van milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen die beter presteren dan de best beschikbare techniek die gebruikelijk zijn binnen een branche.

Regels onder de Omgevingswet

Wijziging van de regels voor industrie in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Interview Schonere lucht door scherper vergunnen

Consultant Harm Borgers licht het rapport toe. Manja Touber van de provincie Noord-Holland vertelt over de pilots met strenger vergunnen in de praktijk.

Verbeterkansen toezicht

In 2022 zijn er enkele 'quick wins' geïnventariseerd, voor toezicht op industriële emissies naar de lucht. De verbeterkansen staan in een notitie.