Landbouw

De landbouw draagt 11% bij aan de gezondheidseffecten van binnenlandse bronnen. Dit komt enerzijds door secundair fijnstof door de uitstoot van ammoniak en anderzijds door primair fijnstof. Primair fijnstof is vooral afkomstig van de pluimveehouderij. De emissie van ammoniak is vooral afkomstig van stallen en van bemesten. Ammoniak speelt ook een grote rol bij de stikstofdepositie in natuurgebieden. Er is een belangrijke relatie tussen de stikstofaanpak van het kabinet en de doelen van het Schone Lucht Akkoord (SLA). Het streven is een reductie van de gezondheidseffecten van de emissies van de landbouw van 37% in 2030 ten opzichte van 2016.

Landbouw bijgesneden

Uitvoeringsagenda Schone Lucht Akkoord

Overzicht maatregelen voor landbouw in de uitvoeringsagenda.

Rapport scherper vergunnen

Het rapport geeft inzicht in de juridische mogelijkheden om scherper te vergunnen bij veehouderijen.

E-learning luchtwassers

Toezichthouders, vergunningverleners en veehouders leren over de werking van de luchtwassers en verschillende typen luchtwassers voor veehouderijen en de belangrijkste regels die ervoor gelden.

Helpdesk Luchtwassercheck

Toezichthouders kunnen vragen stellen over de toepassing van de Luchtwassercheck via de helpdesk van IPLO. Het kan gaan om vragen over:

  • het importeren van gegevens, of
  • de interpretatie van de gegevens en de grafieken

De Luchtwassercheck

Toezichthouders gebruiken de Luchtwassercheck om de gegevens van de elektronische monitoring inzichtelijk te maken met grafieken en beter te kunnen beoordelen.

Experiment onder de CHW

Het Besluit uitvoering Crisis en herstelwet geeft de gemeente ruimte voor innovatieve experimenten bij veehouderijen.

Instrumenten onder de Omgevingswet

Vastleggen van ambities en doelstelling voor SLA kan in instrumenten zoals de omgevingsvisie en het omgevingsplan.