Nieuwsbrief Schone Lucht Akkoord - 22

Nieuwsbrief Schone Lucht Akkoord, 4 april 2022

Gezondheidseffect houtrook bewezen en onderzoek aanvullende maatregelen gepubliceerd

Houtrook leidt tot gezondheidsklachten. Inademen van houtrook kan vooral leiden tot kortademigheid in rust en extra medicijngebruik. Dat concluderen onderzoekers van RIVM, TNO, GGD Amsterdam en Universiteit Utrecht. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is ook een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden en effecten van aanvullende maatregelen om de emissies van particuliere houtstook te beperken. Het ministerie heeft de resultaten van beide onderzoeken op 30 maart 2022 naar de Tweede Kamer gestuurd.

Tips van RVO voor aanvraag specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord

‘De specifieke uitkering voor het Schone Lucht Akkoord is eenvoudig om aan te vragen. Vergeleken met andere financieringsregelingen heb je er weinig werk aan.’ Debby de Vries kan het weten. Ze heeft voor RVO talloze regelingen beheerd en beoordeelde samen met collega’s afgelopen jaar de aanvragen voor de eerste tranche van de specifieke uitkering voor het SLA. ‘We hebben weinig hoeven afwijzen.’ Nu de tweede tranche sinds 1 april open staat, geeft ze tips.

Flevoland gastheer Schone Lucht Jaarcongres op Floriade

Cora Smelik-2082 ©FotostudioWierd

De provincie Flevoland organiseert samen met de gemeente Almere en het ministerie tijdens de Floriade het Schone Lucht Jaarcongres in Almere. Gedeputeerde Cora Smelik van Flevoland over de organisatie van het congres en over de ambities van ‘haar’ provincie. ‘We willen de provincie ontwikkelen, maar we willen de schone leefomgeving niet kwijt.’

Woudenberg en Utrechtse Heuvelrug recentste ondertekenaars SLA

De buurgemeentes Utrechtse Heuvelrug en Woudenberg sloten zich onlangs toevallig vrijwel tegelijk aan bij het Schone Lucht Akkoord. Wethouders Rob Jorg en Pieter de Kruif vertelden nog net voor de gemeentelijke verkiezingen waarom hun gemeentes tekenden voor de structurele aanpak van schonere lucht. Jorg: ‘De nieuwe gemeenteraad kan aan de slag met het nieuwe uitvoeringsplan voor luchtkwaliteit.’

Súdwest-Fryslân ‘We hebben gezondheid op 1 gezet’

Zuidwest Friesland

Na Assen en Ameland sloot Súdwest-Fryslân zich begin februari als derde gemeente in Noord-Nederland aan bij het Schone Lucht Akkoord. Hoewel de luchtkwaliteit in het noorden van ons land stukken beter is dan in andere delen, is dat besluit zeer bewust genomen. Demissionair wethouder Erik Faber: ‘We willen een statement maken.’

Agenda