Nieuwsbrief 23

Nieuwsbrief Schone Lucht Akkoord, 19 mei 2022

Programma Schone Lucht Jaarcongres 30 mei

Een kinderlongarts, de staatssecretaris, experts van de SLA-organisatie; de sprekers op het Jaarcongres op de Floriade op maandag 30 mei van 10:00 tot 14:00 uur beloven een divers en rijk programma. Dagvoorzitter is Ruud Koornstra. Het congres biedt een goede balans tussen informatie- en kennisdeling en actieve participatie in deelsessies en na afloop kun je een kijkje nemen op de Floriade.

In memoriam Wiet Baggen

Foto Wiet Baggen

Geschrokken en verdrietig hebben we kennisgenomen van het overlijden van Wiet Baggen (64). Hij is op 6 april plotseling overleden aan de gevolgen van een hartaanval.

Wiet werkte sinds 2005 bij de gemeente Utrecht, onder meer als luchtkwaliteitsexpert en hogere veiligheidskundige. In die rol zette hij zich bijvoorbeeld in voor de opgave gezond leefklimaat en was hij mede vormgever van Utrecht Kiest voor Schone Lucht.

Wiet was nauw betrokken bij de totstandkoming van het Schone Lucht Akkoord (SLA). Zijn goede ideeën en strategisch inzicht kwamen daarbij goed van pas. Hij was lid van de werkgroep van het SLA en trekker van de pilot hoogblootgestelde gebieden voor Utrecht.

We zullen zijn brede kennis van zaken, zijn betrokkenheid en pragmatische aanpak en zijn flamboyante persoonlijkheid missen.

Uitvoeringsagenda Schone Lucht Akkoord geactualiseerd

‘De uitvoering van het Schone Lucht Akkoord ligt op koers. Over de hele breedte van het uitvoeringsprogramma zijn maatregelen in gang gezet.’ Dat constateert Karin Blaauw, projectleider van het Schone Lucht Akkoord bij de update van de uitvoeringsagenda voor het SLA van het Rijk.

De vernieuwde uitvoeringsagenda is in mei gepubliceerd. Er zijn geen grote wijzigingen doorgevoerd, maar alle afspraken over de uitvoering zijn weer bij de tijd. Ook is een aantal nieuwe pilotprojecten opgenomen waar partijen subsidie uit de specifieke uitkering voor kunnen aanvragen. Prioriteit voor het komende jaar is om te zorgen dat gemeenten, provincies en het rijk de maatregelen goed en zo makkelijk mogelijk kunnen uitvoeren.

Provincie Gelderland betrekt gemeenten actief bij SLA

Tijdens de halfjaarlijkse bestuurlijke overleggen tussen provincie Gelderland en de Gelderse gemeenten en bij het Gelders Platform Milieu, Lucht en Geluid voor milieuambtenaren stond het Schone Lucht Akkoord prominent op de agenda. Eerder leidde dat tot nieuwe deelnemers aan het SLA. De provincie hoopt daar opnieuw op.

Leiden bouwt bestaande elektrakasten om tot laadpalen

Gemeente Leiden gebruikt geld uit de specifieke uitkering voor het Schone Lucht Akkoord om 17 bestaande elektriciteitspunten voor markten uit te breiden met een aansluiting voor elektrisch opladen. Na de zomer kunnen aan deze elektrakasten personenauto’s opladen, maar ook bestel-, vracht- en koelwagens of elektrische mobiele werktuigen. Met de nieuwe infrastructuur benut de gemeente de bestaande netcapaciteit veel beter. En zo komt de zero-emissiezone in de Leidse binnenstad sneller binnen bereik.

Factsheets luchtemissiebeperkende technieken geactualiseerd

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft de factsheets luchtemissiebeperkende technieken laten actualiseren. Dit is een van de maatregelen uit de uitvoeringsagenda van het Schone Lucht Akkoord. De factsheets zijn bedoeld voor inspecteurs die beoordelen of een bedrijf de best beschikbare technieken (BBT) toepast.

Gelderland in dialoog met aannemers over schonere mobiele werktuigen

Mobiele Werktuigen Tekening

Het is een van de pilotprojecten voor het thema schone mobiele werktuigen: het project N346 Schakel Achterhoek-A1 bij Lochem. Contractmanager van provincie Gelderland Florian Plate sprak afgelopen maanden met aannemers in de aanbestedingsprocedure over de inzet van schonere mobiele werktuigen binnen het project. (Illustratie van Peter Jos de Jong.)

Agenda

  • 24 mei, vergadering Werkgroep Schone Lucht Akkoord (ambtelijke voorbereiding van de stuurgroep), alleen voor leden van de werkgroep.
  • 30 mei, Schone Lucht Jaarcongres
  • 16 juni, informatiebijeenkomst voor nieuwe deelnemers van het Schone Lucht Akkoord (van het afgelopen jaar)
  • 1 oktober, sluiting SpUk regeling