Nieuwsbrief 32

Nieuwsbrief Schone Lucht Akkoord

28 februari 2023

Deadline inleveren Decentrale Uitvoeringsplannen

Maatregelen per SLA-deelnemer

Lever nog snel je decentrale uitvoeringsplan in. De deadline is 1 maart 2023.

Brede kennisdeling in bijeenkomst over participatie

Verschillende casussen leidden tot mooie gesprekken en discussies tijdens de themagroepbijeenkomst Participatie & Citizen science op 2 februari. De deelnemers reageerden enthousiast op twee nieuwe kennisproducten voor burgerparticipatie.

ILT helpt afspraken Schone Lucht Akkoord nakomen

Voor vergunningaanvragen van de zware en risicovolle industrie is vanuit het Rijk extra toezicht. Provincie en gemeenten moeten advies inwinnen bij de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport (ILT). De experts van deze inspectiedienst nemen in hun adviesrol de afspraken uit het Schone Lucht Akkoord expliciet mee. Dat extra toezicht zorgde in 2022 regelmatig voor betere vergunningeisen om schonere lucht te realiseren. ‘Wij helpen mee de grootste vervuiling voorkomen.’

Eerste Zeeuwse gemeente bij het Schone Lucht Akkoord

DeelvanKaartDeelnemers

3 nieuwe deelnemers hebben het Schone Lucht Akkoord in januari en februari getekend: het Zeeuwse Terneuzen, het Brabantse Etten-Leur en de Friese gemeente Leeuwarden. Terneuzen is de eerste Zeeuwse gemeente die het akkoord tekent. Het totaal aantal deelnemers aan het akkoord komt met de toetreding van deze 3 gemeentes op 107.

Nieuwe SpUk regeling voor 2023 gepubliceerd

Tussen 1 april 2023 en 29 september 2023 kun je weer een nieuwe aanvraag indienen voor de SpUk subsidie voor het Schone Lucht Akkoord. Er is 7 miljoen euro beschikbaar voor 2023.

Subsidieprojecten SpUk in het nieuws

230208-opening_gratis_bandenpomp-praxis_zuid-oost-fotopool_rt-45940

De afgelopen tijd is er nieuws verschenen over een aantal projecten die subsidie hebben ontvangen via de SpUk-regeling.

Foto Slimme bandenpomp: Roos Trommelen Fotografie.

Agenda

Er staan weer een aantal interessante bijeenkomsten op de agenda.

Gebruik de samenwerkruimte

handjes de lucht in op schakeldag

In de samenwerkruimte van het Schone Lucht Akkoord staat extra informatie vanuit de themagroepen. Je kunt er ook zelf interessante stukken delen voor de andere aangesloten gemeenten of provincies. Onlangs is  er bijvoorbeeld een interessant stuk over houtstook en kinderen gedeeld. De samenwerkruimte is toegankelijk voor medewerkers van de overheden die zijn aangesloten bij het Schone Lucht Akkoord.