Nieuwsbrief 34

Nieuwsbrief Schone Lucht Akkoord, 25 april 2023

Terugblik bestuurdersconferentie 5 april

Bestuurdersconferentie 5 april 2023 Nieuwsbrief

Op 5 april kwamen ruim 45 wethouders, gedeputeerden en de staatssecretaris samen voor de bestuurdersconferentie van het Schone Lucht Akkoord. Doel van de bijeenkomst was om op bestuurlijk niveau van gedachten te wisselen over onder meer de voortgang.

Kennisdag 23 maart: veel kansen emissieloos baggeren

Er liggen veel kansen om zonder emissies te baggeren en daarmee milieu- en gezondheidswinst te boeken. Dat bleek op 23 maart 2023 tijdens de kennisbijeenkomst Emissieloos baggeren in Dordrecht.
Het was een vol en divers programma. Met onder meer:

  • TNO-onderzoek naar technische oplossingen voor minder uitstoot
  • een samenwerkingsverband uit de baggersector dat streeft naar alle Nederlandse baggeroperaties emissieloos in 2030
  • een buyergroups van het Rijk, IPO, VNG en UvW die werken aan duurzamere inkoop

‘Gewoon beginnen’ was de overall conclusie.

Overzicht Luchtkwaliteitswaarden

Er zijn verschillende luchtkwaliteitswaarden: wettelijke waarden, een voorstel voor nieuwe Europese grenswaarden en advieswaarden van de WHO. Het Schone Lucht Akkoord blijft streven naar de WHO-advieswaarden uit 2005. Die golden toen het Akkoord is gesloten en de stuurgroep heeft geconcludeerd dat de nieuwe WHO-advieswaarden uit 2021 nog niet haalbaar zijn in 2030. Deze nieuwe webpagina geeft een uitleg bij deze verschillende waarden en de relatie met het Schone Lucht Akkoord.

Scholieren leren meer over luchtkwaliteit

Palmes buisje GLOBE breed

Het Schone Lucht Akkoord heeft samen met GLOBE Nederland, het RIVM en het KNMI twee prachtige projecten voor scholen opgezet. Leerlingen leren over luchtkwaliteit door metingen te doen aan fijnstof en/of NO2 in de buitenlucht.

Aan de slag met de voortgangsmeting

Een team van consultants (onder leiding van bureau TAUW) is aan de slag met de voortgangsmeting. Op basis van de uitvoeringsplannen berekenen zij emissiereducties van SLA-maatregelen. Dit vormt een deel van de input voor de berekeningen die RIVM doet voor de voortgangsmeting. Het kan dus zijn dat TAUW binnenkort contact met u opneemt met vragen over het uitvoeringsplan. Maar dit is niet altijd het geval.

Schone Lucht jaarcongres op 7 juni, programma is bekend

Amara Onwuka over het Schone Lucht Akkoord

Het Schone Lucht Jaarcongres is dit jaar in Amsterdam. Samen met het Schone Lucht Akkoord kiest de hoofdstad voor de titel ‘Grenzeloos Verbonden’. We kijken over de gemeente, provincie- en landsgrenzen heen: want alleen samen krijgen we de lucht gezond. Van onze zuiderburen krijgen we inkijkjes hoe zij het luchtkwaliteitsbeleid vormgeven. En we kijken naar de de invloed van het weer op de luchtkwaliteit en onze gezondheid.

Bouwstofwijzer

Hoe kun je overlast door fijnstof bij bouwwerkzaamheden verminderen? En op welke manier kan slimme technologie daarbij helpen? In Nederland is weinig bekend over het stof dat vrijkomt bij bouw- en sloopprojecten. In het project Bouwstofwijzer wordt gemeten hoeveel stof er daadwerkelijk ontstaat.

Regionale bijeenkomsten Schone Lucht Akkoord

In juni en september organiseren we een aantal regionale bijeenkomsten over het Schone Lucht Akkoord. Deze bijeenkomsten zijn speciaal voor deelnemers aan het Schone Lucht Akkoord om collega's uit de regio te ontmoeten. We willen samen bespreken waar de deelnemers tegen aan lopen bij de uitvoering van de maatregelen en wat hun wensen en behoeften zijn. Ook willen we wensen en ideeën bespreken voor de uitvoeringsagenda 2024-2030. De eerste bijeenkomst is eind juni in Zuid-Holland.