Nieuwsbrief 46

foto-pier_1400x300

Nieuwsbrief Schone Lucht Akkoord - 25 april 2024

Europees Parlement stemt voor aanscherping richtlijn luchtkwaliteit

logo Europees parlement

Op 24 april stemde het Europees Parlement voor aanscherping van de grenswaarden voor luchtkwaliteit. De volgende stap is stemming in de Europese Raad. Wanneer ook de raad voor stemt, heeft Nederland nog 2 jaar de tijd om de nieuwe richtlijnen in Nederlandse wetgeving te implementeren.

70.000 recreanten elektrisch overgezet in het rivierengebied

Bijgesneden Liniepont foto artikel

Op Koningsdag komt de vernieuwde Liniepont in de vaart. Het is de zevende pont die exploitant Uiterwaarde in vijf jaar tijd heeft verduurzaamd. Met hulp van oevergemeentes en provincie Utrecht zijn de dieselmotoren passé en varen ze hoofdzakelijk op zonnestroom.

Nijmegen, Beuningen en provincie Gelderland gaan dialoog aan over scherper vergunnen

Weurtsche Straatje Weurt Drone 21062020 (14)_landscape

Gemeenten Nijmegen en Beuningen en provincie Gelderland willen meer begrip kweken voor de dilemma’s rond en mogelijkheden voor scherper vergunnen aan de industrie. Daarvoor gaan ze in gesprek met bewoners, bedrijven en een milieuorganisatie. Ze kregen hiervoor subsidie toegekend uit de specifieke uitkering (SpUk) van het SLA. ‘We hopen een methode voor vergunnen te ontwikkelen waarmee recht wordt gedaan aan de belangen van bedrijven en bewoners.’

Subsidie voor haalbaarheidsonderzoek uitbreiding walstroom Kooyhaven Papendrecht

scheepvaart Papendrecht

Gemeente Papendrecht onderzoekt de mogelijkheden om nieuwe walstroomfaciliteiten aan te leggen in de Kooyhaven, eventueel in combinatie met een oplaadplek voor vrachtauto’s en bestelbusjes. Voor de haalbaarheidsstudie vroeg beleidsadviseur Edgar Zaagsma van gemeente Papendrecht SpUk-subsidie aan. ’12.500 euro, een relatief klein bedrag. Maar dat kan toch de moeite zijn, omdat het net kan helpen een project uitgevoerd te krijgen.’

SpUk-regeling elektrificering bromfiets en snorfiets

bromfiets_nieuwsbrief

Op 18 april informeerde staatssecretaris Vivianne Heijnen de Tweede Kamer over de elektrificering van de snorfiets en de bromfiets. In een kamerbrief vertelt zij over de bijbehorende SpUk-regeling.

Gemeente Blaricum sluit zich aan bij Schone Lucht Akkoord

Eind maart heeft gemeente Blaricum zich aangesloten bij het Schone Lucht Akkoord. De Noord-Hollandse gemeente is de 104e die het akkoord ondertekent, voor gezondere lucht. In totaal nemen nu 117 partijen deel aan het Schone Lucht Akkoord.

Terugkoppeling webinar Schoon en Emissieloos Bouwen

Donderdag 18 april 2024 organiseerde het Schone Lucht Akkoord de webinar Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB). Daar is uitgelegd wat SEB is en wat het convenant SEB kan betekenen voor gemeenten en andere overheden. Door het convenant SEB volg je een stappenplan van schoner materieel naar uiteindelijk zero emissie materieel.