Hoogst blootgestelde gebieden en gevoelige groepen

Hoogblootgestelde gebiedenIn het Schone Lucht Akkoord (SLA) is afgesproken dat, naast de generieke aanpak, een aanpak wordt uitgewerkt voor hoogblootgestelde gebieden en voor hooggevoelige groepen. Dit is niet nieuw, veel grotere gemeenten hebben al langere tijd beleid gericht op relatief hoogblootgestelde locaties of kwetsbare bestemmingen. Bestaande initiatieven worden bij de aanpak betrokken.

Samenwerkruimte

Nieuws

Producten

Producten thema blootgestelde gebieden en gevoelige groepen