Nieuwsbrief Schone Lucht Akkoord nummer 14

De financieringsregeling voor het Schone Lucht Akkoord wordt goed benut. Van de 13 miljoen euro is nu nog een kleine 2,5 miljoen euro beschikbaar. Maak er gebruik van!

Een puik praktijkvoorbeeld komt deze keer uit Oss: handhaven op energiebesparing, met een sterk resultaat voor luchtkwaliteit én klimaat. Jan Wijnia, nieuw lid van de stuurgroep, vertelt hoe híj verwacht het beste resultaat te kunnen behalen.

Toezicht kan veel opleveren, blijkt in Overijssel, bij monitoring om luchtwassers in stallen beter te laten functioneren. Meer weten? Meld u dan aan voor een kennissessie over luchtwassers.

Verder in deze nieuwsbrief een nieuw advies van de Gezondheidsraad over ultrafijnstof, de agenda en de locatie voor het Jaarcongres in 2022.

Schone Lucht Jaarcongres 2022 op de Floriade

Provincie Flevoland en gemeente Almere zijn volgend jaar gastheer voor het Schone Lucht Jaarcongres. Vanaf voorjaar 2022 wordt hier de Floriade gehouden, met groene, veilige en gezonde steden als thema. Dat past goed bij de doelen uit het Schone Lucht Akkoord. De Floriade is bovendien een unieke locatie omdat de groene expositie maar eens in de 10 jaar wordt gehouden.

GedeputeerdeCoraSmelik
Cora Smelik, Gedeputeerde Flevoland

Nog 2,5 miljoen euro SpUk-budget beschikbaar

Wie co-financiering zoekt voor een SLA-project: de Specifieke Uitkering Schone Lucht Akkoord (SpUk SLA) heeft dit jaar nog zo’n 2,5 miljoen euro in kas. De subsidieregeling sluit op 1 november 2021. Voor die tijd moeten aanvragen binnen zijn. Er zijn al meer dan 50 projecten ingediend.

Nieuw lid stuurgroep Jan Wijnia

Jan Wijnia volgde per 1 september Harriët Tiemens op als wethouder van Nijmegen en als lid van de stuurgroep van het Schone Lucht Akkoord. Hij blijft tot het volgende college aantreedt - na de gemeentelijke verkiezingen komend voorjaar. Mensen met een zacht lijntje laten voldoen aan scherpere richtlijnen is de stijl van deze ambitieuze bestuurder.

Handhaving zonder dwang succesvol in Oss

Een proef met adviserend toezicht op maatregelen voor minder energieverbruik leidde in Oss binnen een jaar tot een energiebesparing ter waarde van de opbrengst van een halve windmolen. Het was zo’n succes, dat Omgevingsdienst Brabant Noord de aanpak nu in de hele regio aanbiedt. Energie besparen betekent minder fossiele brandstof verstoken en minder fossiele brandstof verstoken betekent schonere lucht. Vandaar dat gemeente Oss de aanpak in zijn decentraal uitvoeringsplan (DUP) opnam.

Gezondheidsraad adviseert extra maatregelen tegen ultrafijnstof in buitenlucht

De Gezondheidsraad heeft een advies uitgebracht over de gezondheidseffecten van ultrafijnstof. De raad heeft de stand van de wetenschap rondom het onderwerp in beeld gebracht. Uit dat onderzoek concludeert de Gezondheidsraad dat ultrafijnstof zulke effecten op de gezondheid heeft, dat aanvullende maatregelen nodig zijn.

Praktijkkennis over luchtwassers uitwisselen

Luchtwassers in stallen zijn behoorlijk ingewikkelde apparaten. Kenniscentrum InfoMil van Rijkswaterstaat organiseert dit najaar 3 bijeenkomsten waarin vergunningverleners en toezichthouders kennis over luchtwassers kunnen uitwisselen. Beter toezicht moet ervoor zorgen dat de luchtwassers beter gaan presteren.

Luchtwasser
Luchtwasser

Bijeenkomsten Schone Lucht Akkoord

  • 23 september: Actuele kennis uit pilot schone havens
  • 7 oktober (voorlopig): Bijeenkomst uitbreiden gezondheidsindicator RIVM
  • 4 november: Schone Lucht Kennisdag

Agenda overleggen themateams

De themateams overleggen regelmatig. De data van de overleggen staan per themateam in de samenwerkruimte (inloggen nodig).